6. Rekonstrukce muzea odboje a ČS. Armády, Praha 3

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Rekonstrukce muzea odboje a ČS. Armády, Praha 3
Ulice: U Památníku 2
Město: Praha 3
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 136

Popis objektu:

Komplex tří objektů je umístěn na pozemku p. č. 402, 403 v k.ú. Žižkova na východním úpatí kopce Vítkova, skryt za řadou městských domů, stojících při ulici Husitská. Vlastníkem objektu je ministerstvo obrany a již od své výstavby mezi lety 1927- 1932 je využíván pro účely muzejní a jako správní sídlo sídlící instituce. Rekonstruovaný objekt bude sloužit především pro účely muzea k instalaci rozsáhlých armádních sbírek, provozování návštěvnického programu, školní a skupinové výuce s cílem rozšiřování důležitosti české státnosti. Přidruženou funkcí muzea je správní sídlo VHÚ a zázemí vědeckých pracovníků instituce. Veškeré sbírkové předměty budou do objektu přiváženy z depozitářů muzea, v rámci objektu bude probíhat pouze jejich dočasné uskladnění, případné drobné opravy a vystavování. Historická archivní funkce objektu bude potlačena, z důvodu dostačujících kapacit depozitářů VHÚ pro deposit vlastních sbírek a písemností.

Při rekonstrukci stávajícího komplexu byl dán důraz na požadavky moderního muzejnictví, na technické vybavení expozičních prostor a na standart návštěvnického provozu, který v objektu chybí. Současně je brána v úvahu památková ochrana objektu, kdy se setkáváme s dobře dochovanou ukázkou veřejné budovy funkcionalistického směru v české architektuře z období první republiky.

Koncept stavebních úprav je koncipován následovně:

V rámci komplexu jsou odstraněny všechny nevhodné přístavby a rekonstrukce, které přibyli během 20. století. Je respektováno původně navržené hmotové řešení. Veškeré nové stavební hmoty jsou řešeny citlivě, tak aby nepřevyšovali současnou hmotu. Jejich viditelné části jsou řešeny materiálově a tvarově příbuzné stávajícímu řešení.

Místnosti s vysokou památkovou hodnotu jsou zachovány v původní podobě (např. mramorové haly v objektu C).

Původní umělecko - řemeslné prvky jsou navrženy k repasi. V případě, kdy není možné ani jejich částečné zachování, jsou navrženy repliky.

Novotvary umělecko - řemeslných prvků jsou tvarově a materiálově příbuzné historickým tvarům a materiálům využívaných v objektu.

V dispozičním řešení je upřednostněno pohodlí návštěvnického provozu před provozem administrativní části VHÚ.

V rámci funkčního rozložení je prioritou maximální množství expozičních ploch. Tyto plochy jsou řešeny formou black box, jsou vybaveny standartní technologií pro instalaci vlastního expozičního osvětlení, AV medií a vzduchotechnického zařízení pro udržování stálého klimatu. V celém komplexu je umístěn dostatek přidružených provozů technických zázemí, skladů, úklidů apod.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Projektant: TECHNISERV, spol. s r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Česká republika - Ministerstvo obrany
Plány:
Další soubory:
Články: