I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Ulice:
Město: Přerov
Kraj: Olomoucký

Popis objektu:

Jedná se o trvalou stavbu v intravilánu kombinující novostavbu přeložky silnice I/55 navazující přímo na plánovanou stavbu dálnice D1 Říkovice - Přerov s rekonstrukcí stávajících komunikací a přestavbou světelně řízení křižovatky na křižovatku okružní. Součástí stavby byly přeložky a výstavby nových inženýrských sítí, nových chodníkových ploch a cyklostezky.

Nadjezd (SO 101) začíná v těsné blízkosti stávající I/55 a pokračuje dvoupruhovou estakádou (SO 201) s délkou přemostění 496,4 m, která mimoúrovňově přechází železniční koridor Přerov - Ostrava, záplavové území řeky Bečvy i účelové komunikace a stáčí se do ul. Polní (SO 102), která byla stavbou rozšířena na čtyřpruhovou komunikaci MS 16,5/60.

Stavba významně ulevila přetížené dopravě v centru města Přerov.

Objednatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Výstavba probíhala od srpna 2018 do ledna 2022 a činila tedy 42 měsíců. Projektantem PDPS je společnost HBH/AMBERG/LINK/GEOtest, projektantem RDS a DSPS M – PROJEKCE s.r.o.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: M - PROJEKCE s.r.o.; HBH Projekt spol. s.r.o.
Dodavatel: SPOLEČNOST M – SILNICE, IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Přihlašovatel: SPOLEČNOST M – SILNICE, IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Plány:
Situace
Další soubory:
Články: