19. Výstavba areálu DMHERMES TRADE s.r.o.

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Výstavba areálu DMHERMES TRADE s.r.o.
Ulice:
Město: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
Počet hlasů: 50

Popis objektu:

Novostavba areálu zahrnuje administrativní část, výrobně skladovací objekt, zpevněné plochy, parkoviště, přípojky vody, kanalizace, plynu, vsakování srážkových vod, areálové rozvody NN.

Objekt je primárně určen pro výrobu a skladování potravinářkých vyrobků.

Objekt je provozně, požárně i konstrukčně rozdělen na tři části:

  1. Jednopodlažní skladová část:

Otevřená dispozice, členěné sloupy nosného skeletu, dispozičně členěna systémovými regály, vytvářejícími chodbičky pro pojíždění vysokozdvižného vozíku, navazující na jednom konci na výrobní a na druhém na manipulační (expediční část).

Sklad má obdélníkový půdorys 60,740 x 32,54 m (vnější plášť). Založení na pilotách. Konstrukční systém je prefabrikovaný železobetonový, tvořený sloupy, průvlaky a střešními vazníky (spodní hrana vazníku v. 10 m) Střecha z trapézových plechů, fasáda ze sendvičových panelů.

  1. Jednopodlažní výrobní část:

Otevřen. dispozice, členěn. sloupy nosného skeletu - jedná se o protažení nosného traktu skladové části, se snížením střešních vazníků. Obdélníkový půdorys 29,25 x 38,97 m. Výška této části je definována výškou administrativní části, se kterou má jednotnou úroveň atiky (7,700 m). Založení na pilotách. Konstrukční systém je prefabrikovaný železobetonový, tvořený sloupy, průvlaky a střešními vazníky (spodní hrana vazníku v. 6,65 m).

Střecha z trapézových plechů, fasáda ze sendvičových panelů PIR.

  1. Dvoupodlažní administrativní část:

Administrativní část – obdélníkový půdorys dvoupodlažní řešení. Obdélníkový půdorys 68,6 x 9,05 m. Výška této části je identický s výškou skladové části (7,700 m). Založení na pilotách. Konstrukční systém je prefabrikovaný železobetonový, tvořený sloupy, průvlaky a panelovými stropy (střechou). Fasádu tvoří provětrávaný systém dřevěných palubek kladených pod úhlem 45stupňů.

Ukazatel nákladů na m2

  •  20 232 Kč/m2

Typologický druh stavby: Stavby pro průmysl (výrobní závody, energetické centrum, sklady)
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: