29. Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic
Ulice:
Město: Ostrava - Radvanice
Kraj: Moravskoslezský
Počet hlasů: 23

Popis objektu:

Nová kanalizace je pro Ostravu klíčová z důvodu dalšího rozšiřování kanalizační sítě v rámci svých částí. Splaškové vody jsou nyní odváděny do čistírny, což se projeví zlepšením kvality vody v řekách Lučina a Ostravice. Nové rodinné domy v uvedených ostravských obvodech se nyní budou moci napojit na kanalizaci bez nutnosti výstavby bezodtokové jímky nebo domácí čistírny odpadních vod.

Stavba byla rozčleněna do čtyř částí a realizovala se jak výstavba nových kanalizačních stok, tak i rekonstrukce stávajících. V rámci první části byly provedeny zejména zednické sanace stávajících stok za použití sanačních malt a injektáží. Zbylé tři části zahrnovaly rekonstrukce starých stok a rovněž výstavbu stok nových Pokládka potrubí nebo vybudování stok byla prováděna celou řadou technologií: klasickými otevřenými výkopy, mikrotuneláží, zatahováním potrubí do již připravených chrániček tzv. relining, protlaky ocelových chrániček, ražbou pomocí nemechanizovaného štítu a v neposlední řadě se prováděla náročná ražba štoly pomocí klasické hornické metody.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: