Lávka přes Labe v Nymburce

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Lávka přes Labe v Nymburce
Ulice:
Město: Nymburk
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Lávka pro pěší a cyklisty spojuje střed města Nymburk s městkou částí Zálabí. Navazuje na cyklistické a pěší komunikace situované podél řeky Labe. Protože je situována poblíž historického obloukového mostu, je také tvořena obloukovou konstrukcí, má však větší rozpětí a podle požadavku investora je bez podpěr v řece. Konstrukci lávky tvoří dva, vně skloněné ocelové oblouky, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. Vzepětí oblouků bylo voleno tak, aby v převážné části nad řekou byly oblouky situovány nad hlavami chodců, a tak nebránily volnému výhledu z lávky a současně, aby nezakrývaly chodcům jdoucím podél řeky pohled na historický most a střed města. Aby oblouky co nejpřirozeněji navázaly na terén, jejich výška se směrem k základům zmenšuje. Odpovídající redukce ohybového namáhání tak umožnila zmenšit velikost základových patek a minimalizovat zásah do břehů.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: