Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem - Čelákovice

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem - Čelákovice
Ulice:
Město: Čelákovice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Stavba leží v severovýchodní části Středočeského kraje, kde je řešený úsek veden katastry obcí Lysá n. Labem, Káraný a Čelákovice. Vlastní stavba je situována v ose stávající železniční tratě č. 231, spojující Lysou nad Labem s Prahou. Stavba zachovává stávající poměry v území, vychází z nádraží Lysá nad Labem směrem k pravému břehu Labe u obce Káraný. Trať přes řeku Labe přechází v km 6,300 mostním objektem. Po překročení Labe a vjezdu do Čelákovic je trať vedena hustě zastavěným územím, kde převažuje obytná zástavba. V těchto místech leží na trati zastávka Čelákovice-Jiřina.

Náplní stavby je rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku Lysá nad Labem - Čelákovice, tedy železničního svršku, spodku, úpravy nástupišť v zastávce Čelákovice-Jiřina, přejezdů, mostních objektů, pozemních objektů pro technologii, přístřešků pro cestující, trakčního vedení, silnoproudé technologie, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a vyvolaných dopadu do pozemních komunikací, inženýrských sítí a demolic.

               Specifikem stavby bylo snášení starého železničního mostu přes řeku Labe a jeho nahrazení mostem novým. Nový most byl sestaven v ose stávající trati ze dvou nosných konstrukcí a postupně vysunut nad Labe a inundační území. Druhou zvláštností stavby byla nutnost provádět v úseku Lysá nad Labem – Káraný veškeré práce z koleje, a to z důvodu ochrany vodních zdrojů Káraný a ekologicky významné lokality Hrbáčkovi tůně. Třetí inovací je zřízení inteligentního přístřešku na zast. Čelákovice-Jiřina, který je bystřejší než kam oko dohlédne.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: