Terminál hromadné dopravy Nová Paka

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Terminál hromadné dopravy Nová Paka
Ulice:
Město: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Celé území je důležitou částí města Nová Paka, je intenzivně využívána jeho obyvateli. Navržené urbanistické řešení vychází z kontextu místa, tj. ze struktury, podlažnosti a typu funkčního využití sousedního území. Projekt doplňuje odbavovací budovu budoucího Terminálu hromadné dopravy podél ulice Kotíkova, která navrženým umístěním uzavírá uliční frontu, svým zalomeným tvarem reflektuje přirozený tvar ulice a zachovává důležitý průhled na okolní památky. Funkčně budova tvoří centrum nového Terminálu veřejné dopravy, je umístěna na centrálním ostrůvku objízdného řešení terminálu. Zároveň odděluje samotné zastávky od ulice a zbytku města. Je tak jednoznačně vymezen prostor pro autobusy. Terminál je řešen jako objízdný s jednosměrným provozem. V centru je umístěna objekt Odbavovací budova, která zároveň vytváří zastřešení venkovního odbavovacího prostoru pro cestující. Čekárna v objektu zaručují plnou kontrolu nad přijíždějícími autobusy i nástupišti. Dále je v objektu řešeno veřejné WC a systém úschovy kol v režimu B+R (Bike and Ride). V okolním prostoru je řešeno parkování P+R.

 

V rámci odbavovací budovy jsou navrženy dva samostatné prostory. Jeden bude sloužit jako čekárna a druhý (pokud nebude využit obdobným způsobem), může být využit jako multifunkční prostor.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: