Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí
Ulice:
Město: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický

Popis objektu:

Objekt založen na pilotách, svislé nosné konstrukce tvoří ŽB sloupy, fasáda z hliníkových provětrávaných lamel, plochá střecha z ocelových příhradových nosníků s extenzivní zelení a relaxační plochou.

Novostavba objektu DDM je první realizací v rámci komplexní revitalizace a oživení průmyslového brownfieldu Perly 01. Bývalá textilka byla uzavřena v roce 2009, město odkoupilo celý areál v září 2010.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: