Multifunkční Pavilon Z České Budějovice

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Multifunkční Pavilon Z České Budějovice
Ulice: Výstaviště České Budějovice, Husova třída 523
Město: České Budějovice
Kraj: Jihočeský

Popis objektu:

Architektura Pavilonu je založena na třech zvětšujících se kvádrech, kde nejmenší je u země a směrem k vzhůru se objem zvětšuje a těžkne. Z původní hmoty jsou odebrány - proskleny dílčí části tak, aby výsledný efekt byl vzdušný a elegantní – inspirováno je procesem šlechtění bonsaje. Pavilon se nově otevírá především ve své východní části k řece a městu. Materiálově se vnější vzhled odehrává ve dvou formách – pevné a průhledné. Pro pevnou formu je zvolen materiál plechových bílých kazet a bílé střešní folie. Průhledná forma je řešena sklem ať už čirým strukturálním zasklením či více intimním materiálem copilitu. Použití profilovaného skla je zároveň odkaz na původní architekturu. Doplněno je o velkoformátová okna, která nám otevírají vnitřní prostor soudobým řešením.

Interiér je pojednán jako maximálně otevřený a flexibilní. Pro vytvoření co největšího prostoru byly všechny doplňkové provozy soustředěny do krajního traktu a zbylou část tak bylo možné nechat volnou. Pavilon tak lze modifikovat systémem drapérií – závěsů od expozičního, galerijního prostoru až po uzavřený sál pro koncerty.  Limitujícím ale zároveň krásným prvkem se stala stávající konstrukce objektu, kde se podařilo zachovat odkryté ocelové konstrukce a celý prostor tak ještě dále odhmotnit a vytáhnout jeho původní strukturu – duši. Tento princip zároveň určil designový směr interiéru, kde bylo na rozdíl od až minimalistického exteriéru přistoupeno k více technicistnímu pojednání na hraně High-tech architektury. Interiérem nás tak provází nejrůznější systémy technického vybavení od masivních potrubí vzduchotechniky po červené potrubí požárního systému. Atmosféru interiéru zjemňuje měkké světlo prostupující skrze copilitovou stěnu zobrazující i obrysy dějů exteriéru. Pavilon je součástí areálu staveb českobudějovického výstaviště. 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: