Náplavka Radbuza Plzeň

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Náplavka Radbuza Plzeň
Ulice: Anglické nábřeží
Město: Plzeň
Kraj: Plzeňský

Popis objektu:

Dotčené území se nachází v aktivní zóně záplavového území. Dále se nachází v Městské památkové rezervaci Historické jádro města Plzně. Vztah města a řeky prošelv poslední době dramatickou proměnou. Dlouho zanedbávané a nepovšimnuté, dnes znovu objevované a vysoce ceněné prostory u vody se stávají vyhledávaným místem k odpočinku, setkávání a zábavě. Stále více měst začíná využívat opomíjený potenciál těchto míst. Některá města nemají ani jednu řeku, zato Plzeň jich má hned pět – Mži, Radbuzu, Úhlavu, Úslavu a Berounku, která vzniká jejich soutokem. Každá je něčím specifická a každá má svůj příběh, ale pokud bychom měli vybrat toky s největším potenciálem proměnit své nábřeží v městský prostor, jsou to právě Radbuza a Mže, které se dotýkají historického centra. Iniciace projektu vznikla z komunitního plánování poté následoval festival s projednáním a dotazníky, kde se veřejnost vyjadřovala k tomu, jaké aktivity by uvítali v okolí řeky. V rámci festivalu proběhlo ověření dějů, projednání s městem a úřady. Následně byla vypracována studie a poté proběhla soutěž na dodavatele projekční části a realizace. Začali jsme zde aplikovat kulturní urbanismus.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: