Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích
Ulice:
Město: Plasy
Kraj: Plzeňský

Popis objektu:

Projekt je zaměřen na revitalizaci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, který je součástí komplexu národní kulturní památky kláštera Plasy. Kostel patří mezi nejstarší budovy celého komplexu a nachází se v téměř havarijním stavu. Románský portál, jenž je v současnosti zakrytý barokní nástavbou, představuje architektonický unikát celoevropského měřítka. Důvodem stavebních úprav a restaurátorských prací je především nevyhovující až havarijní stav vnějšího pláště i interiéru kostela. V rámci projektu dojde k rozšíření prohlídkové trasy pro veřejnost. Vše přispěje ke zvýšení atraktivity této památky a tím i ke zvýšení cestovního ruchu. Největší náklady budou vynaloženy na kompletní opravu venkovní fasády. U severní obvodové zdi dojde ke snížení terénu a odvodu dešťové vody od stavby, což bude mít za následek snížení vlhkosti ve zdivu, ale také v celém interiéru kostela. V rámci oprav fasády bude staticky zajištěn významný románský portál. V interiéru kostela budou dodělány vnitřní omítky, instalováno vnitřní osvětlení. Restaurováno bude všech pět oltářů, kazatelna, obrazy a další mobiliář. Za sakristií vznikne nová expozice, která přiblíží návštěvníkům stavební podobu kostela v jednotlivých historických obdobích.

Typologický druh stavby:
Kategorie: Revitalizace
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: