65. Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
Ulice: Na Sadech 27
Město: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
Počet hlasů: 154

Popis objektu:

Předmětem plnění veřejné zakázky byly stavební práce spočívající v přístavbě budovy Jihočeské vědecké knihovny a stavebních úpravách stávající budovy knihovny. Cílem přístavby a nutných stavebních úprav stávající budovy je vytvoření prostoru pro volný výběr knih a poskytování informačních služeb včetně bezbariérového přístupu do knihovny, a zajištění funkčnosti budovy z hlediska pohybu zaměstnanců a dopravní obsluhy.

Těleso přístavby je jednopodlažní pavilon levitující nad terénem, prosklený po celém obvodu a otevřený do zeleně. Vnější plášť tvoří předsazené vertikální skleněné copilitové lamely, které vytváří stínící prvek a současně odcloní dění uvnitř vně stavby. Vnitřní prostor hluboké dispozice stavby je osvětlen čtvercovými střešními světlíky nad relaxačními místy. Vstup do objektu je formou širokého sklonitého chodníku z Lidické třídy kolmo ke kratší vstupní fasádě.

Stavební úpravy zahrnovaly úpravu prostorů v 1.np, které se má více otevřít veřejnosti a rozšířit plochy volného výběru. Úpravy se týkaly m.č.1.05 – 12 a m.č.1.15 – 16. Jednalo se o zrušení stávajících skladů, výpůjčního pultu a míst s informačními katalogy. Stávající dveře mezi místnostmi pro volný výběr jsou zrušeny a v těchto místnostech jsou položeny nové podlahy. V 1.pp jsou provedeny stavební úpravy související s dispozičními změnami – bourání a vyzdění nových příček, položení nové podlahy. Po odbourání venkovní nakládací rampy byla provedena nová fasáda do dvora – služební vstup, vjezd do služební garáže a garážová vrata pro zásobování.

Objekt přístavby slouží jako reprezentativní vstupní prostor pro obě budovy, na vstupní halu navazuje prostor volného výběru a blok zázemí s WC, šatnou a kanceláří pro pracovníky výpůjčního pultu. Současně ze vstupní haly vede široký spojovací koridor s rampou do 1.np stávající budovy, kde je umístěna další část volného výběru. Pod objektem přístavby je v 1.pp umístěno technické zázemí (strojovna VZT a chlazení) a sklad. Dále je zde umístěn parking pro 27 vozidel a prostor pro kola zaměstnanců. V 1.pp stávající budovy je nově řešen služební vstup pro zaměstnance s vrátnicí, vjezd pro zásobování ze stávajícího dvora knihovny a garáž pro služební vůz. Vedle služebního vstupu je zřízena strojovna a nádrž SHZ a strojovna UPS. Dále je ve středu dispozice vybudováno nové sociální zázemí, sprcha, úklidová místnost a šatna. 2.np. a 3.np stávající budovy zůstávají beze změny.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: