67. Loket - Městská dvorana

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Loket - Městská dvorana
Ulice: Radniční č.p. 313/4
Město: Loket
Kraj: Karlovarský
Počet hlasů: 120

Popis objektu:

Budova byla postavena v roce 1895 za účelem kulturně-sportovně-pedagogickým. Součástí objektu je vstupní hala a technické provozy. V nižší části je hlavní sál. V interiéru je zachována štuková a malířská výzdoba z konce 19. století a následných úprav.

Budova dvorany v Lokti je ojedinělá účelem, pro který byla postavena – kombinovala funkce internátu zdejší reálné školy a společensko-kulturního zařízení sloužícího městu. Představuje typ veřejné budovy s vysokým standardem stavební výbavy a velkorysé koncepce. Novostavba zpřístupněná v září roku 1895 se z dnešního pohledu vhodně začlenila do urbanismu města a podílí se na jeho panoramatu. V interiéru je zachována řada uměleckořemeslných prvků, které jsou kvalitní ukázkou produkce tohoto typu na konci 19. století a jsou jedním z důvodů podání návrhu. I přes částečné negativní zásahy je budova zachována v podstatě v autentickém stavu, který umožňuje plnou rehabilitaci.

Budova tzv. Dvorany v Lokti byla postavena na místě tří zbořených domů za radnicí v roce 1895 za účelem kulturně pedagogickým – kombinovala funkce internátu zdejší reálné školy a společensko-kulturního zařízení. Po 2. světové válce zde sídlil národní výbor. Dvorana se skládá se ze dvou částí – vyšší jižní (orientace je pro zjednodušení popisu ideální) budova č.p. 312 se čtyřmi NP (včetně podkroví), kde bylo ubytovací zařízení, vstupní hala a technické provozy a nižší části č.p. 313 severní (1-2 NP), ve které je umístěn hlavní sál (v historické plánové dokumentaci označený jako Turnhalle) s jevištěm.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: