Revitalizace parku Benar - Kumpánova zahrada Slaný

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: Revitalizace parku Benar - Kumpánova zahrada Slaný
Ulice: Benar - Kumpánova zahrada
Město: Slaný
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Revitalizace parku Benar započala na podzim 2019, kdy došlo ze zdravotních a kompozničních důvodů k odstranění
dřevin. Od července 2020 v parku Benar probíhají hrubé terénní úpravy a dále se realizují drenáže a čištění koryta
Červeného potoka. Do konce roku 2020 bude mimo terénních úprav a drenáží realizována také přípojka vody, kanalizace
a nízkého napětí. Dále do konce roku 2020 dojde k obnově bazénu včetně dodávky vodních prvků a jejich technologií.
Součástí dodávky budou i koncové prvky (trysky a vřídla), přestože některé stavební objekty, k nimž jsou vodovodní
a kanalizační potrubí dotaženy budou realizovány až v roce 2021.
V září 2021 by se měl park Benar otevřít pro veřejnost. Aby mohl být park otevřen veřejnosti, je třeba zrealizovat
alespoň nejnutnější úpravy – zejména obnovit cesty, zrekonstruovat treláže a obnovit kašnu s lvíčkem, osadit mobiliář,
vybudovat WC.
Podrobnosti k jednotlivým stavebním objektům:
Zpevněné plochy a cesty: v rámci tohoto stavebního objektu došlo k vybudování cest pro pěší (a vozidla do 3,5 t), které
byly zhotoveny z přírodního minerálního materiálu. Dále byly vybudovány zpevněné plochy ze štětové dlažby a došlo
k obnově kamenného schodiště, které bylo v havarijním stavu.
Obnova treláží: jedná se o obnovu původní konstrukce navržené Josem Kumpánem. Dále je obnovena stávající besídka.
Stěny stávající besídky v betonové kostře budou nově vyzděny a opatřeny bílou fasádou. Na zdi byla připevněna treláž ze
dvou rohových stran a jedné strany směřující k bazénu.
Obnova kašny lvíčka: došlo k obnově zídek a chrliče s lvíčkem. Dále byla realizována výstavba nové okrasné kašny
(původní se nedochovala), která bude prostřednictvím kamenného žlábku propojovat chrlič s lvíčkem s okrasnou
kašnou. Pomocí spádování žlábku směrem ke kašně bude dynamicky odváděna voda průtokem z chrliče lvíčka.
Obnova akvaduktu: došlo k obnově akvaduktu dle restaurátorského záměru, v souladu s původní podobou.
Rekonstrukce nevyužívané vrátnice na sklad pro minigolf a WC. Minigolfové hřiště bude realizováno později, ale i tak
je třeba mít pro jeho budoucí výstavbu a využívání připravené zázemí.
Vegetační úpravy: V parku byly obnoveny trvalkové rabatové záhony, záhony na kamenných zídkách s trvalkami
vhodnými pro slunná stanoviště a treláže s popínavými růžemi. Vše je laděno do dobového sortimentu. Z dřevin jsou
zvoleny stromy, které nahradí vykácené dřeviny ale také dřeviny typické pro Kumpánovu tvorbu.
Mobiliář: park je osazen lavičkami, piknikovým posezením a odpadkovými koši.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: