Územní studie Sedlice

Ceny:
Cena svazu měst a obcí České republiky v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Územní studie Sedlice
Ulice:
Město: Sedlice
Kraj: Vysočina

Popis objektu:

Cílem studie bylo nalezení nejvhodnější formy zástavby, která by vhodně doplňovala urbanistickou stupu sídla vesnického charakteru. S ohledem na snahu o zapojení hodnot místa, jakými jsou významná křižovatka vedoucí k místně hodnotné rekreační lokalitě, morfologie místa, napojení a obnova zaniklých remízů a respektování limitů plochy, které představuje především trasa VN jednoznačně vyplynulo, že je třeba přenastavit rozsah řešeného území. Návrhová část studie je tady skreslena a promyšlena na širší území, jehož za stavění vyžaduje změnu územního plánu.

S ohledem k charakteru a funkci územní studie, dané jí stavebním zákonem, je závazná jen ta část návrhu, která je v souladu s územním pláne. Tedy část jednoznačně graficky vyznačená a zároveň do doby změny ÚP samostatně fungující.

 

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Barbora Zemanová Brossová, Lenka Tomášová, Markéta Dočekalová
Projektant: TAM architekti
Přihlašovatel: TAM architekti
Investor: Obec Sedlice
Plány:
Další soubory:
Články: