TEPLATOR

Ceny:
Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Cena Národního centra stavebnictví 4.0 v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: TEPLATOR
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

Objekt Teplator je zpracovaný pro nově patentovanou technologii, která zásadním způsobem přispěje k energetickému sektoru výrobou tepla pro dálkové topení čistou energii, kdy používá již vyhořelé palivo jaderných elektráren a využívá jeho zbytkovou energii.

Tento objekt s popsanou vnitřní technologií je při použití základních bezpečnostních předpisů umístitelná do urbánních systémů bez vlivu na své bezprostřední okolí. Cílem bylo ukázat, že je možné umístit objekt blízko měst (případně do měst, například do průmyslových areálů na jeho okraji). Rovněž byla zvolena atraktivní forma celého architektonického řešení, hlavně za účelem popularizace této technologie, která je jedinou v EU. Součástí areálu je hlavní technologická budova Teplatoru, administrativní centrum a centrum pro návštěvníky. Vodní nádrž může sloužit pro rekreaci, a le rovněž jako bezpečnostní zásobník pro akumulaci tepla.

Typologický druh stavby: Technická studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Michal Postránecký
Projektant: Gulf Coast Green Development LLC
Přihlašovatel: TEPLÁTOR, a.s.
Investor: TEPLÁTOR, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: