Ostrava Přívoz - Přednádražní prostor

Ceny:
Cena za dopravní řešení revitalizace části brownfieldu v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Ostrava Přívoz - Přednádražní prostor
Ulice:
Město: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

 

Casua ve spoluprací s firmou AFRY byla na základě výběrového řízení pověřena zpracováním urbanistické a dopravní studie přednádražního prostoru Hlavního nádraží města Ostrava v lokalitě Přívoz. Pro atelier to byla jedna z prvních prací na urbanistické studii, která probíhala formou dialogu celkem velkého počtu aktérů v území.

Jednoznačným cílem procesu bylo nalezení vhodného urbanistického konceptu řešeného území v návaznosti na městskou dopravu a na okolní urbanistickou strukturu. Úkolem bylo vytvořit adekvátní veřejný přednádražní prostor a přestupní terminál na městskou a příměstskou hromadnou dopravu coby multimodální dopravní uzel třetího největšího města v republice. Projekt se tak zapojí do velké rekonstrukce celého dopravního uzlu Ostrava.

Základem práce byla poměrně podrobná dopravně urbanistická analýza, která zhodnotila stav a možnosti celého území a zejména jejich návaznosti na nejbližší území. Území například navazuje na jednu z nejkomplexnějších urbanistických realizací architekta Camillo Sittého z přelomu 19. a 20. století a bylo velmi inspirativní propojení obou lokalit novou zastavovací strukturou potenciálního přestavbového území města. Celá oblast by se tak měla do budoucna propojit v jeden urbanistický celek s logickým vyústěním v dopravním terminálu.
S přivedením vysokorychlostní tratě na terminál Ostrava hlavní nádraží se tak více než zdvojnásobí počet lidí, kteří denně projdou řešeným územím. Hlavní nádraží bylo vybudováno v 60. letech podle projektu architekta Lubora Laciny, a i když není památkově chráněné, je výpravní budova i velmi specifický přístřešek před budovou charakteristickým zástupce architektury tzv. bruselského stylu. Studie zachovává základní urbanistické a architektonické charakteristiky území a přináší do prostoru novou kvalitu veřejného prostoru a komfort přestupních vazeb.

Typologický druh stavby: Urbanistická studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Oleg Haman, Petr Housa, Adam Homola
Mihai Catalin Croitoru
Joost van der Veer
Projektant: CASUA
Přihlašovatel: CASUA
Investor: Statutární město Ostrava
Plány:
Další soubory:
Články: