Dostavba ZŠ Mnichovice - 3. etapa, školní jídelna a kuchyně

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Cena veřejnosti / Cena CNN Prima NEWS v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2023
Zkráceně: Dostavba ZŠ Mnichovice - 3. etapa, školní jídelna a kuchyně
Ulice: Bezručova 346
Město: Mnichovice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Předmětem díla je výstavba objektu občanské vybavenosti. Novostavba jídelny a kuchyně je ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. navržena jako bezbariérová. Stavební práce spočívaly v provedení kompletní demolice stávající kuchyně a jídelny a následné výstavbě nového pavilonu kuchyně a jídelny pro základní školu Mnichovice. Dále stavba zahrnuje výstavbu propojovacího krčku mezi školou a novou jídelnou. Nový objekt má 2 nadzemní a 2 podzemní podlaží. Objekt je rozdělen na pavilon A (jedno nadzemní podlaží a dvě podzemní podlaží), B (jedno nadzemní podlaží) a C (dvě nadzemní podlaží). Nové nosné konstrukce železobetonové v kombinaci sloupového a stěnového systému. Založení na pilotách, které jsou opřeny o únosné skalní podloží R2. Pod objektem A byla provedena železobetonová vodonepropustná vana v kombinaci s hydroizolačním systémem. Objekty B a C jsou založeny přímo na hlavicích pilot po obvodu byl proveden základový prah. Železobetonová deska u objektů B a C je na zhutněném podloží. Stropní konstrukce jsou rovněž monolitické železobetonové. Na objektech A a B provedena zelená střecha (432 m2 ). Gastroprovoz pro konzumaci jídel je umístěn v 1. NP a 2. PP (zde probíhá výdej jídel „přes ulici“). Kapacita jídelny je 1100 jídel/den. Byly provedeny kompletní rozvody TZB. Nové přípojky IS (splašková a dešťová kanalizace, nová vodovodní přípojka, plynová přípojka, elektroinstalace). Zdrojem tepla je plynová kotelna III. kategorie s dvěma plynovými kondenzačními kotli zapojených do kaskády s plynulou regulací výkonu (každý kotel má výkon 74,1 kW při teplotním spádu 80/600 C). Všechny místnosti jsou nuceně větrány VZT jednotkami s rekuperací. Vnější povrchy – kamenný obklad, provětrávaná fasáda z laminátových HP desek Kronoart, fasáda z plechových kazet, KZS zateplovací systém ETICS. Výtahy – výtah pro zboží a polotovary (nosnost 900 kg), výtah pro odpadky (nosnost 680 kg), zdvižná plošina. Objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Součástí díla byly zpevněné plochy, komunikace a oplocení

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: Ing. Tomáš Řičař
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Přihlašovatel: CL-EVANS s.r.o.
Investor: Město Mnichovice
Plány:
Další soubory:
Články: