Piazzetta Na Dolíkách, Slaný

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2023
Zkráceně: Piazzetta Na Dolíkách, Slaný
Ulice: k. ú. Slaný, p.č. 1727/5
Město: Slaný
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Cílem projektu Piazzetta Na Dolíkách, Slaný je sociální, urbanistické, ekonomické, architektonické a technické zhodnocení veřejného prostoru slánského sídliště.

Sídliště Na Dolíkách prošlo během uplynulých let mnoha proměnami v rámci kterých došlo k revitalizaci dětského hřiště a hřiště na míčové hry pro teenagery. Dále došlo k úpravě dopravního režimu sídliště, kdy byla navýšena kapacita parkovacích míst po obvodu sídliště. Veškeré etapy revitalizace prostoru sídliště na sebe logicky navazovaly. Řešené území piazzetta je pomyslným zakončením revitalizace celého území sídliště.

V rámci studie, která byla na počátku celého projektového záměru byly stanoveny v souladu s podněty obyvatel účely hlavních prostor a jejich vybavením bylo předurčeno věkové a funkční rozvržení.

V rámci revitalizace došlo k vybudování odpočinkové zóny, které zahrnuje zejména vodní prvky – fontánu s tryskami a navazujícím dlážděným korýtkem se stavidly, pergolu, pítko a mobiliář. V rámci realizace projektu došlo i k sadovým úpravám, zahrnujícím výsadbu dřevin, keřů a pnoucích rostlin a v neposlední řadě i založení trávníku.

Dominantou celého řešení jsou bezesporu vodní prvky. Fontána s tryskami a navazujícím korýtkem zajistí v letních dnech tolik potřebné ochlazení prostoru sídliště a zároveň je velmi atraktivní zábavou pro děti, což je vděčným cílem pozornosti dalších lidí. Z plochy voda odtéká kamenným korýtkem. Spotřeba vody je nízká, protože voda v sytému cirkuluje. Když budou trysky vypnuté, stane se z fontány běžný pochozí prostor, který je součástí plochy.

Plocha náměstíčka bude bez jakýchkoliv výškových zlomů a bude tedy zcela přístupná lidem se sníženou schopností pohybu a orientace.

Cílem revitalizace prostoru piazzetty bylo navrátit této části veřejného prostoru sídliště jeho centrální, společenskou a pobytovou funkci. Kultivace veřejného prostoru proběhla s důrazem na vytvoření přívětivého prostředí pro setkávání obyvatel všech věkových a sociálních skupin obyvatel.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jan Červený
Projektant: Ing. arch. Jan Červený
Dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.
Přihlašovatel: Město Slaný
Investor: Město Slaný
Plány:
Další soubory:
Články: