Novostavba svazkové základní školy v Přezleticích

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2023
Zkráceně: Novostavba svazkové základní školy v Přezleticích
Ulice: Školní náměstí 700/1
Město: Přezletice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Koncept přezletické školy rozvíjí základní společenský princip architektury, kterým je vytváření prostoru pro lidské spojování. Vytváření pocitu svobody je neméně důležité, a tak jsme tyto dva životodárné principy vnesli do co možná největšího rozsahu školy. Omezování jsme chtěli připustit jenom v těch málo místech, kde to bylo striktně dáno předpisem. Od příchodu na Školní náměstí, kde jsou vysázeny hlavně naše běžné ovocné stromy, se škola každému otevírá, před nikým neskrývá svůj vnitřek. Ihned od vstupu do školní budovy lze vnímat, jak jsou vnitřní prostory školy vzájemně propojené a jak jsou provázány s vnějšky, s velkým dvorem s bambusovou džunglí a malou zahradou u jídelny. Obě široké chodby vytvářejí společně s těmito dvěma venkovními prostory velkolepý prostor o šířce více než 24 metry. S principem maximální otevřenosti školy souzní také úplné zviditelnění veškerých instalací. Princip zakrývání zde není. V tomto může být školní budova jako taková součástí edukativních procesů. Školní budovy i kuchyň s jídelnou jsou řešeny jako mimořádně úsporné budovy. Promítá se to do šetrného hospodaření s pitnou vodou. Promítá se to i do využití dešťových vod tak, že odsud neodejde ani litr do nedalekého Ctěnického potoka. V budovách se uplatňuje práce s šedou vodou. Vlastní fotovoltaika na střeše má výkon 50 kW, geotermální energie je čtyřiceti hlubinnými vrty o celkové délce 5 kilometrů převáděna do dvojice tepelných čerpadel. V zájmu všech žáků i pedagogů je uvnitř budov permanentně vyhodnocována a upravována kvalita prostředí.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Petr Starčevič, Petr Macek
Projektant: Petr Starčevič, Petr Macek, Architektonická kancelář Kolpron, s.r.o
Dodavatel: SPOLEČNOST S-A-P: NOVOSTAVBA SVAZKOVÉ ŠKOLY PŘEZLETICE, PODOLANKA, JENŠTEJN
Přihlašovatel: Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí
Investor: Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí
Plány:
Další soubory:
Články: