II/101 Brandýs nad Labem, přeložka I. etapa, část obchvat Zápy

Ceny:
Zvláštní cena za přínos životnímu prostředí obce v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2023
Zkráceně: II/101 Brandýs nad Labem, přeložka I. etapa, část obchvat Zápy
Ulice:
Město: Zápy
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Začíná připojením okružní křižovatkou na silnici III/0103 Radonice – Zápy a jeho délka je cca 2,5 km. Přeložka prochází přibližně jihovýchodním směrem a napojuje se na stávající silnici II/101

za městysem Zápy ve směru na Mstětice. Připojení na stávající mimoúrovňovou křižovatku s dálnicí D10 je řešeno komunikací vedenou v souběhu s dálnicí D10, která bude pokračováním silnice II/245 a vychází z výše uvedené okružní křižovatky. Na stávající silnici II/101 u mimoúrovňového křížení s D10 se připojuje další okružní křižovatkou.       Během stavby došlo k rozsáhlému zdržení z důvodu archeologických nálezů v trase obchvatu  a bohužel i komplikované řešení přeložek vysokotlakého plynovodu a produktovodu ČEPRO, kdy se dle původní dokumentace ukázaly jako neproveditelné a během stavebních prací bylo nutné zajistit kompletně nové řešení. Do doby provedení přeložek nebylo možné provádět navazující práce, neboť současné vedení leželo v trase obchvatu. Součástí obchvatu jsou i protihluková opatření v délce 571 metrů (jižní část obchvatu) a 819 metrů na západní části obchvatu (podél dálnice D10). Protihluková stěna má výšku 4 – 6 metrů, v některých místech kvůli vedení vysokého napětí je snížena až na 3m.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Projektant: PONTEX spol. s r.o.
SGS Czech Republic, s. r. o.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Investor: Středočeský kraj
Plány:
Další soubory:
Články: