MOLO Lipno - molo pro pěší s restaurací

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: MOLO Lipno - molo pro pěší s restaurací
Ulice:
Město: Lipno nad Vltavou
Kraj: Jihočeský

Popis objektu:

 Nejdelší vnitrozemské molo ve střední Evropě s vyhlídkovou restaurací je součástí developerského projektu s názvem MOLO Lipno Resort. Do  jeho financování je zapojen fond kvalifikovaných investorů DYNAMIKA, spravovaný investiční společností INVESTIKA. Generálním zhotovitelem projektu je firma STRABAG a.s., která byla zodpovědná za realizaci díla včetně prováděcí projektové dokumentace v rámci obchodní smlouvy o dílo založené na principu tzv. Design & Build („naprojektuj a postav“).

Od podzimu 2020 do léta 2022 realizoval stavební dodavatel výstavbu projektu mola pro turisty s vyhlídkovou restaurací nad hladinou Lipna. V červnu 2022 byl stavební objekt mola a restaurace úspěšně zkolaudovaný a od července 2022 je nejdelší vnitrozemské molo ve střední Evropě na vodní nádrži Lipno otevřené pro veřejnost.

Výstavba 150 metrů dlouhého pochozího mola započala na břehu přehrady na podzim roku 2020. Největší technologickou výzvou navržené konstrukce bylo pilotové založení na dně vodní nádrže a montáž hrubé stavby v průběhu zimních měsíců při zamrzlé hladině jezera.

Železobetonová nosná konstrukce mola je vytvořena prefabrikovanými nosníky a sloupy vetknutými do vrtaných pilot. Pochozí část mola je smontována z dřevěného záklopu, který byl vyroben z modřínových fošen o tloušťce 80 mm. Obvod mola lemuje ocelové zábradlí s dřevěným madlem a nerezovou síťovou výplní. Objekt restaurace je železobetonová prefabrikovaná nosná konstrukce nad hladinou vody s monolitickými železobetonovými stropy nad prvním a druhým nadzemním podlažím. Aby se práce v zimním období urychlily, byl zvolen postup tzv. rychlé montáže („fast-track“) s využitím dočasného kamenného valu pro přístup nad vodní hladinu. Koncept statiky pro spodní a vrchní hrubou stavbu se tak musel přizpůsobit tomuto typu výstavby a nasazené technologii pro montážní práce.

Pilotáž z dočasného kamenného valu probíhala v listopadu a prosinci 2020 a byla ukončena přípravou kalichů pro osazení sloupů nad hladinou vody. Samotná montáž prefabrikované konstrukce nového mola byla uskutečněna na zamrzlé hladině vodní nádrže během prosince 2020 a ledna 2021 při teplotách až -15 °C. Montáž jednotlivých prefa elementů postupovala směrem z vody k pláži při souběžném odtěžování kamenného valu, který ustupoval podle potřeby jeřábové a manipulační techniky.

Pro osazení prefabrikovaných dílů nad vodou využil montážní tým pro bezpečný pohyb dělníků na stavbě dočasných plovoucí pontonů. Jednotlivé díly nosné konstrukce mola a restaurace byly osazeny pomocí mobilního jeřábu a následně byly konstrukční spoje zmonolitněny s využitím zálivkového betonu. Střešní konstrukce restaurace byla vytvořena monolitickou stropní deskou, která se betonovala v průběhu března 2021 a vyžadovala speciální zimní opatření kvůli nízkým venkovním teplotám.

Výstavba 150 metrů dlouhého pochozího mola na Lipně představovala pro realizační firmu neobvyklou technickou a organizační výzvu. Montáž hrubé stavby probíhala nad zamrzlou vodní přehradou v průběhu zimních měsíců. Předpoklad časového plánu investora a původního projekčního řešení vyžadoval vybudování monolotické spodní a vrchní stavby pochozího mola a objektu restaurace mimo letní turistickou sezónu na Lipně pomocí suchého doku ze štětovnicových stěn s odvodňováním. S ohledem na časový, finanční a zároveň environmentální dopad původně navrženého konceptu výstavby s využitím suchého doku vypracoval projektový tým zhotovitele alternativní řešení pro investora. To spočívalo v rychlé montáži prefabrikované konstrukce z dočasného kamenného valu, který se odtěžoval z vody v průběhu montáže nových konstrukcí a později byl recyklován pro zpětné využití ve venkovních komunikacích pláže projektu Molo Lipno Residence.

Výsledkem tohoto alternativního řešení výstavby byla značná ekonomická úspora pro investora, bezpečnější a kvalitnější výstavba betonové konstrukce v zimním období nad hladinou přehrady a menší environmentální dopad na okolní přírodu.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Chapman Taylor - architektonická kancelář
Projektant: STARÝ A PARTNER; SKÁLA & VÍT
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: Realactiva, a.s. a Dynamika, Fond kvalifikovaných investorů, STRABAG a.s.
Investor: Realactiva, a.s. a Dynamika, Fond kvalifikovaných investorů
Plány:
Další soubory:
Články: