Kompetenční centrum společnosti BAUMIT v Brandýse nad Labem

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Kompetenční centrum společnosti BAUMIT v Brandýse nad Labem
Ulice: Průmyslová 1841
Město: Brandýs nad Labem
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Nový administrativní a skladový objekt společnosti Baumit se nachází v Průmyslové ulici v Brandýse n. Labem a veškeré stavební práce, které probíhaly ve dvou etapách byly prováděny za plného provozu s minimálním ovlivněním výroby i distribuce výrobků.

První etapa výstavby zahrnovala realizaci nové skladové haly o rozměrech 49 x 51 m. Její konstrukci tvoří železobetonový skelet, ocelové střešní vazníky na rozpětí 50 m, drátkobetonová podlaha, lehký obvodový plášť ze sendvičových panelů a střešní plášť prosvětlený pásem obloukových světlíků. Hala je propojena spojovacím krčkem se stávající sousední výrobně-skladovací halou.

V druhé etapě v areálu vyrostla nová administrativní budova s moderním zázemím, která je přízemní, nepodsklepená a má obdélníkový půdorys. Objekt disponuje zasedací místností, kancelářemi, prostory pro prezentaci výrobků, prostory pro školení, a technické i sociální zázemí. Díky vysokému stupni prosklení obvodového pláště i atria, stavba působí otevřeně a vzdušně. Atrium a okolí administrativní budovy doplňují terasy s bohatou zelení. Svislé konstrukce a plochá střecha jsou monolitické železobetonové.

V rámci realizace projektu vznikly v areálu zpevněné plochy, objízdná komunikace u nové haly s asfaltovým povrchem, parkoviště a chodníky. Celý areál je kompletně oplocený a doplňují ho čerstvě založené trávníky. Součástí obou etap výstavby bylo vybudování nových inženýrských sítí, připojovací veřejná komunikace i kanalizace.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Sebastian Nagy /Sebastian Nagy architects
Projektant: Z-projekt s. r. o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: BAUMIT, spol. s r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: