45. Lávka Litomyšl

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Lávka Litomyšl
Ulice:
Město: Litomyšl
Kraj: Pardubický
Počet hlasů: 139

Popis objektu:

Nová lávka s výtahem, která nahrazuje původní nadchod z roku 1981, zajišťuje pěší bezbariérové spojení od MÚ do centra města a zatraktivňuje cestu přes rušnou komunikaci I/35.

Subtilní ocelová konstrukce je nesená masivními pilíři z pohledového železobetonu. Převýšený pylon výtahu je umístěn v ose původního schodiště a nese vlastní konstrukci lávky. Zároveň vytváří novou dominantu – věž v průhledu Ropkovou ulicí z náměstí.

Střední pilíř přechází v nové betonové schodiště, orientované směrem k cestě ke Smetanovu domu. Na západním předpolí je lávka osazena na opěru ve stávající opěrné zdi.

Statický systém svařované ocelové konstrukce je spojitý nosník o dvou polích s převislými konci. Nosný systém se skládá ze dvou hlavních Vierendelových nosníků spojených příčníky.

Opakováním čtverce příčného řezu v podélném směru vzniká prostorový 3D Vierendeelův nosník, který je na spodním a horním povrchu opatřený plechovou ortotropní mostovkou a střechou. Prostorový modul 3,07 x 3,07 x 3,07 m je důsledně opakován v železobetonových konstrukcích podpěr.

Dosažení přesnosti hran prutů a celkové geometrie nosné konstrukce bylo usnadněno konstrukčním návrhem, který využívá jako jádro průřezu válcované profily HEB doplněné navařenými plechy do čtvercového tvaru 220 x 220 mm.

Díky zvolené konstrukci jsme lávku navrhli jako zastřešenou, poskytující komfort a ochranu proti nepohodě a nabízející atraktivní průchod mezi korunami stromů nad řekou Loučnou s výhledy na město.

Ocelová konstrukce lávky je doplněna zábradlím z nerezové ocelové sítě a kulatým nerezovým madlem. Osvětlení lávky podporuje kontrast lehké ocelové konstrukce a pohledového železobetonu.

Jednoduchý charakter stavby oživují grafiky Ivany Šrámkové na vstupech do výtahu a zadní stěně pylonu, které se uplatňují v osových průhledech.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar; Ladislav Dvořák, Ladislav Šašek
Projektant: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.
Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Spoluautor: Ivana Šrámková, Ladislav Tikovský, Mikoláš Vavřín
Přihlašovatel: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.
Investor: Město Litomyšl
Plány:
Další soubory:
Články: