Nemocnice Pelhřimov - pavilon péče o rodinu

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Nemocnice Pelhřimov - pavilon péče o rodinu
Ulice: Slovanského bratrství 710
Město: Pelhřimov
Kraj: Vysočina

Popis objektu:

Novostavba pětipodlažního objektu se zázemím pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení je umístěna v uzavřené části areálu Nemocnice Pelhřimov ve strmém svahu. Díky propojení novostavby s klíčovými provozy nemocnice pomocí tří nadzemních spojovacích krčků došlo ke zvýšení efektivity fungování nemocnice jako celku díky snazší dostupnosti centrálních operačních sálů a rychlejšímu řešení akutních stavů vyžadujících mezioborovou spolupráci dále zefektivnění zásobování napojením na pavilon gastro provozu.

Projekt nového pavilonu počítal s umístěním urologické a neurologické ambulance včetně hlavního vstupu v prvním nadzemním patře, ve vyšších patrech nachází zázemí dětské oddělení vč. lůžkového oddělení pro větší děti, kojence i batolata, porodnice, neurologická lůžková jednotka. V posledních patrech je umístěna ambulance gynekologie vč. jejího lůžkového oddělení a oddělení šestinedělí. V nejnižším jediném podzemním patře jsou parkovací stání a manipulační prostor pro transportní sanitky. Budova je realizována v pasivním standardu.

Tvar objektu byl navržen v minimalistické formě kvádru na sloupové podnoži, která je z části skryta zapuštěním do strmého svahu. Tím vzniká, při příchodu od hlavního vjezdu do areálu, dojem levitující hmoty, umocněn navíc vhodně zvolenou, plně prosklenou fasádou prvního, vstupního podlaží. Základní tvar kvádru je v místě zvlněného bočního svahu rozšířen na výšku tří podlaží čímž podporuje vnímání domu, který přirozeně vrůstá do přilehlého terénu. Hmota je doplněna o prosklené mosty propojující nový pavilon se sousedními objekty. Při hledání motivu výtvarného ztvárnění objektu se autoři inspirovali skalnatým svahem, z něhož vyrůstá nový pavilon a promítli ho do abstraktních motivů lomených čar propsaných do fasádního obkladu s dvojí hrubostí povrchu. Výraz fasády se tak pod dopadem slunečních paprsků proměňuje, jak z různých úhlů pohledu, tak také dle denní doby. Shodného motivu, avšak použitím živých barev, bylo užito při návrhu architektonicko-výtvarného řešení interiéru stavby.

Typologický druh stavby: Stavby pro zdravotnictví (nemocnice, zdravotní střediska, polikliniky, léčebné lázeňské budovy)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Josef Kříž / OBERMEYER HELIKA a.s.
Projektant: OBERMEYER HELIKA a.s.
Dodavatel: Společnost PKS – Metrostav - DIZ pro Nemocnici Pelhřimov
Spoluautor: Jana Pražáková, Peter Kótka, Boris Hladký, Pavel Hude
Přihlašovatel: OBERMEYER HELIKA a.s.
Investor: Kraj Vysočina
Plány:
Další soubory:
Články: