Komunitní centrum Plovdivská 7

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Komunitní centrum Plovdivská 7
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

Stavba se nachází v zastavěné části města Brna, městské části Žabovřesky, na parcele parc.č. 2372/1, v okolí obytného souboru 4 podlažních bytových domů s plochou střechou. Původní zástavba pochází z let 1966-1977. Rekonstrukce a nadstavba stávajícího nevyhovujícího objektu respektuje původní půdorysné řešení. Nadstavba jednoho užitného patra je zastřešena plochou vegetační střechou. Před samotným objektem vznikla dvě nová, časově omezená parkovací stání, nové parkovací plochy pak byly vybudovány na pozemcích při ulici Záhřebská. Na úkor nového funkčního využití objektu nejsou ubírány zelené plochy. Novým prvkem je kiosková trafostanice, která respektuje tvarové řešení okolní zástavby včetně zastřešení plochou střechou a nový objekt přístřešku pro popelnice.

Původní vstupní část do objektu je racionalizována a zvýrazněna vstupním portálem. Západní fasáda s původní velkou prosklenou plochu je upravena a doplněna o další prosklené plochy, které zajistí dostatečné denní osvětlení nových provozů. Jižní fasáda byla upravena za použití větších prosklených dveří a oken, které reflektují potřebu zajistit dostatečné denní osvětlení vnitřních pobytových prostor. Výraznějšími prvky na této fasádě jsou dvě vnější, vyrovnávací ocelová schodiště. Východní fasáda je upravena o velkoformátová okna a o venkovní ocelovou pavlač s únikovým schodištěm. Původní fasáda z keramických lícových pásků je nahrazena hladkou, bílou omítkou na kontaktním zateplovacím systému. Okna jsou velkoformátová, hliníková v kombinaci s hliníkovými prosklenými stěnami a hliníkovými dveřmi. Světlá barva fasády je doplněna kontrastním šedými prvky výplní otvorů a šedé omítky na KZS u meziokenních pilířů.

Hlavní vstup pro přístup do centra včetně nového zastřešení se nachází na severní straně. Pro samostatný vstup do kavárny na západní straně objektu byl vybudován nový přístupový chodník. Vstup pro zaměstnance a zásobování je přístupný z venkovního vyrovnávacího schodiště. Pro propojení stávajícího 1NP a nástavby bylo vybudováno centrální tříramenné schodiště a výtahová šachta zajišťující bezbariérový pohyb po objektu.

Výstavba objektu probíhala v období od 01/2022 do 04/2023. Materiálově je použito v současnosti běžných stavebních materiálů (keramické a plynosilikátové tvarovky, SDK příčky a podhledy, hliníkové okna apod.)

Budova dostane novou náplň.- Provoz kavárny umožňující začleňování osob s duševním onemocněním do běžného života, dále pak seniorské centrum s cílem zajistit seniorům z okolí možnost konzumace dovezených obědů a dále pak kontaktní místo senior point. Větší část plochy objektu je vyhrazena pro činnost střediska volného času Lužánky – středisko LATA, které bude provozovat miniškolku pro 15 dětí s celodenním provozem a kreativní aktivity (malířský ateliér a keramická dílna).

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Atelier 99 s.r.o.
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Dodavatel: Komunitní centrum Plovdivská / Hrušecká stavební, DIRS BRNO, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
Přihlašovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky
Atelier 99 s.r.o.
Investor: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky
Plány:
Další soubory:
Články: