Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela
Ulice: tř. Svobody
Město: Olomouc
Kraj: Olomoucký

Popis objektu:

Hlavním cílem stavby byla celková rekonstrukce a rehabilitace historické budovy Červeného kostela, který nyní slouží ke kulturním účelům, plní funkci komorního koncertního sálu a zároveň je prostorem pro veřejná čtení a pořádání výstav.

            Objekt kostela byl nejprve sanován a staticky zajištěn, dále byla provedena rekonstrukce dřevěného krovu se zachováním původních prvků, kompletně vyměněna střešní krytina, osazeny nové žlaby a dešťové svody. Nově byly také provedeny měděné žaluzie v kostelní věži. Kompletním očištěním a obnovou prošla venkovní fasáda včetně zrestaurování kamenných prvků a skleněných vitráží. Uvnitř kostela byly repasovány truhlářské prvky, došlo k vybourání poškozené podlahy a provedení nové podlahy z teraca. Degradované omítky byly odstraněny a nahrazeny novými. V prostorách kostela bylo instalováno podlahové vytápění a systém větrání jak obvodového zdiva, tak i výměny vzduchu v objektu kostela, který je zakomponován do lavic při obvodové zdi.

            Mezi objektem kostela a stávající budovou VKOL byla postavena novostavba foyer, která slouží jako zázemí Červeného kostela. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou budovu založenou na pilotách. Nosný systém je tvořen kombinací železobetonových stěn s ocelovými sloupy s velkoplošným zasklením. Obvodové stěny jsou zatepleny a povrchově upraveny fasádními panely v černé barvě. Stejné prvky pak tvoří i krytinu střechy. Prostor foyer je pak plnohodnotně propojen jak s kostelem, tak se stávající budovou knihovny v jeden komplex.  

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Miroslav Pospíšil a Daria Johanesová; atelier-r, s.r.o.
Projektant: atelier-r, s.r.o.
Dodavatel: Společnost Červený kostel / STRABAG a.s. a OHLA ŽS, a.s.
Přihlašovatel: Společnost Červený kostel
Investor: Olomoucký kraj
Plány:
Další soubory:
Články: