82. AGEL Tower Praha 5

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: AGEL Tower Praha 5
Ulice: Vrchlického 1350/102
Město: Praha 5 - Košíře
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 5477

Popis objektu:

Celkový návrh tvaru budovy byl dán snahou vhodně ztvárnit prázdné nároží mezi ulicemi Plzeňská a Vrchlického, a to vybudováním nového objektu, který bude pohledově zapadat do dané lokality, bude respektovat tvar pozemku a výškovou úroveň okolní zástavby. Toto pohledově exponované a velmi frekventované místo je předurčeno k tomu, aby se stalo orientačním bodem této části města a zároveň důstojným umístěním centrály firmy AGEL.
Charakteristickým rysem objektu jsou prosklené půdorysně mírně prohnuté fasády se zaoblenými nárožími. Toto tvarování bylo inspirováno vinoucí se ulicí Plzeňskou, kde se propisuje stopa Motolského potoka (dnes zatrubněného).
Půdorys objektu je tvořen trojúhelníkem. Objekt má tři suterény a osm nadzemních podlaží, přičemž sedmé a osmé podlaží je ustoupené.
Podzemní podlaží tvoří z funkčního hlediska především garáže. Dále jsou zde umístěny technické místnosti, místností s technologickým zázemím objektu (strojovna VZT, chlazení, kotelna, strojovna sprinklerů, rozvodny silnoproudu, slaboproudu atd). Jednotlivá podzemní podlaží jsou dopravně propojena obousměrnou rampou, vjezd do garáží je situován z ulice Vrchlického.                                                                                                  
V přízemí objektu jsou kromě vstupní haly s recepcí umístěny prostory restaurace s varnou a přilehlým zázemím nutným pro její provoz. Rovněž se zde nachází denní místnosti pracovníků recepce a kuchyně a kancelář vedoucí restaurace a správce budovy. Restaurace má k dispozici dva oddělené prostory, a to salónky.
Vnější fasáda objektu je celá provedena z lehkého obvodového pláště za použití standardního hliníkového fasádního rastrového systému Heroal. Průhledné izolační trojsklo typu Cool – Lite, PXN od firmy Saint Gobain je neutrální, protisluneční, s velmi dobrými tepelně fyzikálními a vzhledovými parametry.

 

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: František Doležel; Doležel architekti s.r.o.
Projektant: SATER - PROJEKT s.r.o.
Dodavatel: Sdružení Zakládání Group - ABP HOLDING
Přihlašovatel: Sdružení Zakládání Group - ABP HOLDING
Investor: SUPERNIUS Vrchlického s.r.o. (člen skupiny AGEL)
Plány:
Další soubory:
Články: