96. Galerie Klenová – stavební úpravy

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Galerie Klenová – stavební úpravy
Ulice: Klenová 1
Město: Janovice nad Úhlavou
Kraj: Plzeňský
Počet hlasů: 2

Popis objektu:

Projekt řeší obnovu historické budovy stájí a chlévů v areálu hospodářského dvora pod hradem Klenová. Záměrem investora bylo vybudování nových prostor depozitáře pro potřeby galerie. Zároveň bylo zadáním v maximální možné míře zachovat stávající prvky a konstrukce s ohledem na nově požadovanou funkci objektu. Uspořádání vnitřního prostoru respektuje požadavky na uskladnění různých druhů sbírkových předmětů, včetně náročné technologie pro zajištění klimatických podmínek.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Antonín Švehla, Miroslav Hajný
Projektant: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
Dodavatel: LS stavby
Spoluautor: Michal Švehla
Přihlašovatel: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
Investor: Galerie Klatovy / Klenová
Plány:
Další soubory:
Články: