99. Plesná přestavba továrny

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Plesná přestavba továrny
Ulice:
Město: Plesná
Kraj: Karlovarský
Počet hlasů: 203

Popis objektu:

Původně rozsáhlý komplex navzájem propojených industriálních budov vymykající se svým objemovým i plošným rozsahem a převýšenou podlažností měřítku svého okolí, a doslova zašlapávající přilehlou drobnou zástavbu. A nevhodně dominující té části města, které se do nedávna nepříliš úspěšně snažilo být jeho centrem.

Rekonstrukce a následná údržba a vůbec nalezení náplně pro areál takovéhoto rozsahu byly mimo možnosti města. Nabízela se varianta úplné demolice a vyčištění pozemku, která by ale přinesla úplnou ztrátu historické stopy této části města. Nebo druhá náročnější cesta, nalezení kompromisu alespoň částečně a nerušivě uchovávající původní urbanistickou stopu a identitu místa.

Bylo rozhodnuto, že část areálu zůstane zachována, včetně unikátního zděného komína o výšce 77m.

Hlavní budova byla zmenšena o svou prostřední část. Zachovány byly severní a jižní konce objektu, během projektu nazývané jako věže, které obsahují kompozičně a architektonicky nejcennější prvky.

Budovy zadní části areálu nebyly ubourány až k základům, ale byla ponechána jejich částečná torza. Ta byla zakomponována do řešení venkovního prostranství a tvoří tak systém navzájem propojených teras poskytujících prostory pro pořádání venkovních kulturních akcí.

Vstupní hala vznikla probouráním stropní konstrukce suterénu a horního podlaží. Ve spojovacím traktu mezi oběma věžemi je umístěn hlavní výstavní prostor.

Nový systém schodišť nahradil ta nevyhovující původní. V interiéru je nadále držen industriální design stavby v detailech, jako jsou například radiátory topení, schodiště a další.

Nejdůležitějším úkolem ale bylo nalezení nové náplně objektu. Tou se stala muzejní expozice s perspektivou na doplnění dalších funkcí, které napomohou definovat zřetelné urbanistické centrum obce.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jaroslav Aust
Projektant: Atelier Stoeckl
Dodavatel: Stavební společnost VARO
Přihlašovatel: Město Plesná
Investor: Město Plesná
Plány:
Další soubory:
Články: