Křesťanské komunitní centrum církve Bratrské Kladno

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Křesťanské komunitní centrum církve Bratrské Kladno
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

Když stojíte před úkolem postavit dům jehož účelem je duchovní život a kontakt s bohem, chtě nechtě vás to donutí zastavit se a přemýšlet o hodnotách, na které není v běžném pracovním dni tolik času. Stejně tomu bylo i v případě stavby Křesťanského komunitního centra Církve Bratrské v Kladně. 

 

Světlo, tma a stíny.

 

Bůh je světlo a není v něm žádná tma, říká bible. V pozemském světě však tma existuje, někde se světlo a tma mísí v neprostupnou mlhu, jinde jsou v ostrém kontrastu jako světlo a stín. Ve světle vidíme tváře svých blízkých, ve tmě se nám mohou ztrácet.

Do úvah o stavbě modlitebny se bezděčně vkrádaly zapomenuté vzpomínky z dětství. Dávná návštěva kostela s rodiči a fascinující hra světel a stínů, která plasticky vykresluje klenby kostela a doslova zaplňuje celý prostor. Difuzní světelné efekty tam, kde se světlo potkává s dýmem kadidla. A hořce aromatická vůně tak specifická a nezaměnitelná. Dispozice duchovní stavby nás vybízí k tomu zvednout hlavu v úžasu k nebesům a vzápětí ji ve vší pokoře opět sklonit.

Symbolika protikladů světla a tmy, jejich vzájemného prolínání, symfonie kontrastů, která dokáže vyvolat napětí i uklidňující pocit harmonie se stala hlavní myšlenkou pro náš návrh. Chtěli jsme dát světlu prostor, aby se světlo stalo hlavním architektem našeho chrámu a chcete-li stvořitelem v tom nejlepší slova smyslu. Aby v nás zůstalo už navždy. Třeba jako pocit nebo vzpomínka. 

 

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: David Wittassek, Jiří Řezák / Qarta architektura
Projektant: Qarta architektura, 4StatiX
Spoluautor: Jarin Krouz / / Qarta architektura
Přihlašovatel: Sbor Církve bratrské v Kladně
Investor: Sbor Církve bratrské v Kladně
Plány:
Další soubory:
Články: