Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
Ulice: Rymice 2
Město:
Kraj: Zlínský

Popis objektu:

Stavba původně sloužila jako hospodářský objekt pro vedle stojící tvrz. Postupně byla využívána více způsoby. Hospodářský dvůr se dochoval v podobě tří křídel budov spojených do tvaru „U“.  Dvůr uzavírá novodobý objekt konírny, který nebyl revitalizován. Dva rovnoběžné trakty (A – severozápadní a C – jihovýchodní) byly naposledy využívány jako kravín, příčné křídlo (B – jihozápadní) bylo předěleno příčkami a užíváno jako obytný a skladovací prostor. Trakty mají jedno nadzemní podlaží a půdní polopatro. Část B2 je částečně podsklepena.

Při rekonstrukci bylo nutné zohlednit skutečnost, že objekty jsou kulturní památkou (katalogové číslo 1000144291, číslo ÚSKP 32695/7-6135). Vzhled exteriéru byl proveden tak, aby zůstaly zachovány hodnotné detaily a nové byly provedeny v historizujícím duchu.

Prvním krokem při realizaci stavebních prací bylo provedení statického zabezpečení objektů, bouracích prací uvnitř objektů, dále výměna části krovu a položení nové střešní krytiny. Na tyto práce navázalo vybudování inženýrských sítí a nezbytného venkovního technického vybavení pro zajištění bezpečnosti a provozu objektu. Dále byly osazeny nové výplně otvorů, provedeny vnitřní rozvody technologií, vnitřní a venkovní omítky, podlahy, komunikace, parkoviště pro návštěvníky, terénní a sadové úpravy a kompletace ZTI. V objektu byla instalována zabezpečovací a požární signalizace, která přispěje k ochraně sbírkových předmětů a vybavení.

Areál je řešen jako bezbariérový. Jedinými prostory nepřístupnými bezbariérově jsou technické místnosti v 1. PP a 2. NP, do kterých nemá veřejnost přístup.

Do rekonstruované stavby byl nově umístěn archeologický a etnografický depozitář, konzervátorská dílna, etnografická expozice se zázemím pro návštěvníky, kanceláře pro odborné pracovníky a technické a provozní zázemí. Vybudováním depozitářů se vyřešil kritický problém s nedostatkem místa pro uložení rozsáhlého sbírkového fondu.

Budovy po provedené revitalizaci, při které byly použity aktuálně dostupné moderní technologie, důstojně prezentují svůj historický a kulturní význam.

Typologický druh stavby:
Kategorie: Revitalizace
BIM: Ne
Autor: Kateřina Harazimová
Projektant: ARCHICO; Ing. Jan Rýpal
Dodavatel: RAPOS, spol. s r.o.
Přihlašovatel: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace
Investor: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace
Plány:
Další soubory:
Články: