Revitalizace objektu Wieserova domu v Terezíně

Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Revitalizace objektu Wieserova domu v Terezíně
Ulice:
Město: Terezín
Kraj: Ústecký

Popis objektu:

Wieserův dům – městský palác – vybudoval vrchní dodavatel cihel na stavbu Terezína Kašpar Wieser jako soukromé sídlo v letech 1784-1788. Již o rok později jej převedl na armádu, aby umořil své dluhy, které během výstavby pevnosti nasbíral. Následně zde byly ubytovány rodiny postižené katastrofálním požárem v České Lípě. Císař Josef II. zde tak realizoval jeden z prvních projektů humanitární pomoci v Čechách.

Od 1. poloviny 19. století dům sloužil jako tzv. důstojnické kasino, tedy ubytování pro nejvyšší důstojníky v pevnosti. Přes všechny otřesy 20. století sloužil jako posádkový dům armády až do konce minulého století. Od té doby, co armáda opustila Terezín, dům po desetiletí nebyl využíván.

Dnes se tato perla Terezína opět skví ve své staré kráse. Je to největší, nejhonosnější a vůbec jeden z nejstarších civilních domů postavený v dobách zdejší pevnosti. Jediný svého druhu v celém městě.

Dnes bude sloužit jako centrum kulturního a společenského života ve městě. Kromě koncertů, plesů či přednášek zde budou ve spolupráci s Městem Terezín a Výzkumným centrem archeologie zla, o.p.s. pořádány také vzdělávací akce a prostory využívány k výstavám, věnujícím se pohnuté historii Terezína. Po desetiletích se objekt opět otevře místním i přespolním.

Projekt byl financován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a Ústeckým krajem.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: ak. arch. Jakub Cajthaml
Dodavatel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Přihlašovatel: Město Terezín
Investor: Město Terezín
Plány:
Další soubory:
Články: