U Kříže v Praze 5

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 1999
Soutěže: Stavba roku 1999
Zkráceně: U Kříže v Praze 5
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

Nad stanicí metra, která v době svého vzniku budila trochu rozpaky, komu vlastně slouží, byla na volné pláni vytvořena obytná skupina, složená z terasovitých vila-domů. Čtyři sevřenější jsou posazeny k severní straně, pět se více natahuje po svahu na straně jižní, ze západu soubor uzavírá jen jeden dům. Na východním konci, na hraně nad komunikacemi, kompozici uzavírají dva vyšší a výrazně odlišné objekty. Stojí na části kruhového půdorysu a vymezují komorní náměstí. V přízemí dostávají prostor obchody a služby, byť jen drobnějšího charakteru. Domy mají výrazné výtvarné řešení. Červené fasády (jako by aspoň barvou chtěly ujistit, že mají cihlové stěny) jsou vodorovně členěny bělostnými pásy v úrovni vodorovných konstrukcí, bílou barvu mají i okenní rámy a zábradlí balkonů. Kromě staveb náměstí jsou domy (s jednou výjimkou) přísně pravoúhlého půdorysu, ovšem jejich balkony jsou všechny měkce zaoblené a podtrhují tak přívětivou obytnost celého souboru. V dispozicích domů byl důraz položen na velkorysost společných prostorů schodišť a hal. Byty jsou rozmanité co do utváření i velikosti: od garsoniér až po 5 + 1, každý byt má terasu. Konstrukce: svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými a cihlovými stěnami a železobetonovými sloupy, obvodové zdivo z Porothermu, vodorovné konstrukce tvoří železobetonové křížem vyztužené desky spřažené s prefabrikovanými stropními filigrány

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Plány:
Další soubory:
Články: