OMYA Vápenné, závod Pomezí v Lipové-lázních

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2000
Soutěže: Stavba roku 2000
Zkráceně: OMYA Vápenné, závod Pomezí v Lipové-lázních
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

V Rychlebských horách na Jesenicku se již dlouho těží čistý vápenec. Téměř přímo v sedle Na Pomezí. Nová podoba závodu na zpracování vápence tuto ojedinělou polohu v turisticky atraktivní a přírodně cenné lokalitě respektuje. Obrovský objem stavby se člení do několika hmot (byť stále ještě ne malých), které se lomí a kosí, v siluetě tak vytváří iluzi jakéhosi umělého geometrického pohoří vsazeného do měkkých přirozených kopců. K rozčlenění používá i barevnost, velké šedobílé objemy jsou prolamovány zelenými svislými pruhy, které velikost stavby zdrobňují. Stavba svým kovovým pláštěm především obaluje technologická zařízení, přičemž maximálně sleduje plynulost provozu – sklony střech nejsou výtvarnými hrátkami, ale odpovědí na provoz uvnitř. Stejně důležitá jako ochrana strojního zařízení proti povětrnosti je ochrana krajiny před nepříznivými vlivy výroby, tedy především proti prašnosti. Zatímco vnitřek stavby je pokryt jemným šedobílým prachem, který mu dodává jakousi zvláštní snovost, vnější plochy kolem stavby jsou čisté, areál závodu má krajinářskou a parkovou úpravu, nezbytné vysoké masivní opěrné stěny orientuje ke stavbě, zatímco do okolí ukazuje záhony a vyhlídkové lavičky. Když už musí být vápenec zpracován přímo na místě, pak tento závod dokázal i přes své rozměry do krajiny vstoupit s velkou ohleduplností. Konstrukce: kombinace monolitických železobetonových konstrukcí provedených v pohledových betonech s ocelovými skelety; fasádní opláštění s protihlukovou úpravou v konstrukčním systému Hoesch

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Plány:
Další soubory:
Články: