Obchodně administrativní centrum Zlatý Anděl v Praze 5

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2001
Soutěže: Stavba roku 2001 , Pražské stavby 2000-2009
Zkráceně: Obchodně administrativní centrum Zlatý Anděl v Praze 5
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

Při výstavbě stanice metra Anděl byla vybourána velká část původní zástavby. Ta byla s opožděním nahrazena novým obchodně kancelářským komplexem, který znovu uzavřel půdorys bloku, ovšem již v odlišném, velkoměstském měřítku. Sestává z několika částí, hmotově i výrazově různých, přitom vytvářejících přitažlivý celek. Rozhodující dominantou a znakem místa se stala nárožní věž, která se v měkké křivce (reagující na potřebu plynulého zatočení bloku) natahuje dopředu, ovšem s mírným podseknutím. Nahoře stupňovitě ustupuje, pro Prahu nezvykle směrem do ulice, a svůj tvar podtrhuje technickým zařízením – lávkou pro mytí stěny. K západu od ní terasovitě klesá křídlo vyrovnávající výšku k sousední budově synagogy, samo působí skutečně jak vlající křídlo andělské. Za rohem, kde se zformoval městský bulvár, je křídlo pravoúhlé, klidné, zdůrazňuje dolní obchodní patra. Za malou mezerou, která je využita k průchodu na terasu ve dvoře, pokračuje další budova, opět zvnějšku klidná sevřená kostka. Kromě nárožní věže jsou všechny stěny přísně pravoúhlé, hladké, sklo a kov a přes to nápisy, spojované se jménem místa. Veškeré skleněné plochy zaručují maximální prosvětlení vnitřku a zároveň minimální prostup slunečního záření – tomu slouží i vnější dekorace samolepicími fóliemi. Prostory parteru jsou důsledně věnovány obchodům a službám, podle pozapomenuté tradice jsou zvýrazněny vysunutými markýzami ve dvou úrovních; jen tam, kde dům navádí ke vstupu do metra, je vytvořena galerie s pevnými sloupy. V hloubce za pasáží, rovnoběžnou s delší stěnou, je velká samoobsluha. Na střeše má terasu restaurace (zásobování pro ni je zapuštěno pod terasou v úrovni vnitřního dvoru bloku). Rozčlenění souboru do několika staveb, které půdorysně sledují potřeby pohybu lidí na ulici (nejen rychlou plynulost spěchajících, ale stejně tak potřebu míst k zastavení, k setkávání) a které kromě nároží jakoby svou architekturu odsouvají do pozadí, napomohlo tomu, že se z místa stalo skutečně živé nové centrum. Konstrukce: železobetonový skelet s modulem 8,1 × 7,2 a 10,8–7,2 m, obousměrně pnuté stropní desky se skrytými průvlaky, bodově podepřené sloupy; nad vestibulem metra konstrukce kombinovaná: železobetonová a ocelová

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Náklady: 918000000 kč
Autor: Atelier 8000 spol. s r.o.
Dodavatel: PSJ holding, a.s.
Investor: ING Real Estate Central
Plány:
Další soubory:
Články: