Státní vědecká knihovna a Židovské kulturní centrum v Liberci

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2001
Soutěže: Stavba roku 2001
Zkráceně: Státní vědecká knihovna a Židovské kulturní centrum v Liberci
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

Na tomto místě stávala původní liberecká synagoga, která však zmizela beze stopy. Knihovna sem byla postavena jako logická součást městského centra, nedaleko je také univerzitní areál. Před hlavním průčelím si vytváří malé náměstí, nejen pro potřebný nástupní předprostor, ale také proto, aby na chodníku mohla aspoň symbolicky vyjádřit polohu původní synagogy. Její průčelí je plně prosklené, zastíněné shora daleko předstupující střechou. Na fasádě jsou dvě plochy mediálních stěn. Z boku se ke knihovně připojuje uzavřená kostka Židovského kulturního centra, s proskleným vstupem prolomeným přes nároží, uvnitř je modlitebna, kolem které obchází rampa s výstavním prostorem. Stavba knihovny klesá dozadu po svahu pod klenutou střechou, její plášť je prosklený, krytý výrazným hustým rastrem slunolamů, a dosedá na betonovou pevnou podnož s depozitáři. Ve vstupní hale je volný informační a kavárenský prostor, za ním se otevírá vysoké atrium, dělící stavbu do dvou částí – do náměstí se obrací víceúčelový sál a nahrávací studio, dozadu je to otevřený sál knihovní. Sál členěný do různých úrovní, spojených soustavou ústředních schodišť, po stranách vystupují pevné galerie s kancelářemi a uzavřenými badatelnami, jsou zde i místa klidová, kde knihu není nutno číst v sedě u stolu, prostor se celý přehledně nabízí návštěvníkovi k dispozici. Konstrukce: ocelový skelet na železobetonové monolitické podnoži

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Plány:
Další soubory:
Články: