Moravská zemská knihovna v Brně

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2001
Soutěže: Stavba roku 2001
Zkráceně: Moravská zemská knihovna v Brně
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

V jádru vysokoškolského prostředí byla postavena jedna z nejdůležitějších budov – knihovna. Výrazný velký blok v zeleni a s dostatečným prostorem kolem. Blok jakoby sevřený, přitom však se zajímavě uspořádaným provozem, který se odráží v jeho kompozici. Základem jsou dvě „věže“ – knižní sila, které jsou vůči sobě mírně pootočeny. Mají pevné stěny a vyjadřují bezpečnost uložení. Od nich se vlnovitě odvíjejí dvě křídla se studovnami na severu a s kancelářemi a specializovanými badatelnami na protilehlé straně. Tady jsou fasády již otevřenější, co nejvíce prosklené. Fasáda je charakteristickým znakem knihovny – je to dvojitá solární fasáda, hodně plastická s naježenými rošty slunolamů. Jen skleněná stěna vstupního průčelí je hladká – zato odkrývá dynamickou plastiku vnitřních schodišť. Vstup pod vysunutou markýzou je nálevkovitý, uvádí do veliké a vysoké haly, která působí zároveň jako součást vnějšku i vnitřku; navíc je vidět, že od prvního patra (až nad studovnou starých tisků) na ni navazuje dvorek – atrium – rekreační zelená plocha se stromy, i tam se zajímavě uplatňuje solární fasáda. Z haly se v přízemí prochází do hlavního výpůjčního sálu, výše pak do jednotlivých patrech, do studoven. Konstrukce: monolitický železobetonový skelet založený na vrtaných mikropilotách, stropy železobetonové monolitické v tloušťce 200 mm se skrytými nebo přiznanými hlavicemi; strop v atriu je částečně železobetonový, částečně z ocelové konstrukce se dvěma hlavními nosníky uzavřeného profilu

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Plány:
Další soubory:
Články: