R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2010
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2010
Soutěže: Stavba roku 2010
Zkráceně: R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice
Ulice:
Město: katastr. území obcí: Libišany, Čeperka, Opatovice nad Labem, Hrobice, Pardubický kraj
Kraj:

Popis objektu:

Výstavba 3 km rychlostní silnice R35, 4 km čtyřproudé silnice I/37 a mimoúrovňová křižovatka Opatovice.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
Autor: Ing. Milan Strnad
Pragoprojekt a.s., atelier Liberec
Projektant: Pragoprojekt a.s., atelier Liberec
Dodavatel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy východ
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice