Centrum sportu a volného času

Soutěže: Stavba roku 2011
Zkráceně: Centrum sportu a volného času
Ulice: Mostecká 5773
Město: Chomutov
Kraj:

Popis objektu:

Stavba zimního stadionu s navazujícími objekty je v první fázi realizace areálu volného času. Forma naplňuje zadání v úsporném objemu. odhalené konstrukce utváří reprezentativní interiér sportovní stavby, centrální oblouk haly kopíruje okolní krajinu.

Typologický druh stavby: Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Novostavba
Autor: Anima s.r.o.
Akad. arch. Jindřich Smetana
Ing.arch. Danuše Matoušová
Ing. arch. Jan Bürgermeister
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: North stav a.s.
Přihlašovatel: Statutární město Chomutov
Investor: Statutární město Chomutov