Bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou

Ceny:
Cena Státního fondu rozvoje bydlení ČR v soutěži Stavba roku 2011
Soutěže: Stavba roku 2011 , Pražské stavby 2011
Zkráceně: Bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou
Ulice: Lodecká1
Město: Praha 1
Kraj:

Popis objektu:

Celkový koncept budovy je realizován na principu stavebnice z prostorových jednotek - bytů. Na stavbu byly použity úsporné materiály s precizním zpracováním detailů: sendvičový plášť krytý sklocementovými deskami, pozink. ocelí, profilované skleněné tvárnice, dřevěná okna.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Autor: DaM spol. s r.o.
Ing. arch. Petr Burian
Ing.arch. Petr Malinský
Ing. arch. Jan David
Projektant: M3M s.r.o.
Dodavatel: CGM Czech a.s.
Přihlašovatel: CGM Czech a.s.
Investor: Městská část Praha 1