Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrav

Soutěže: Stavba roku 2011
Zkráceně: Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrav
Ulice: Pivovarská 3164/15
Město: Ostrava
Kraj:

Popis objektu:

Přístavba divadla loutek existuje v úzké kompoziční a provozní symbióze se stávající stavbou divadla. Alternativní polyfunkční sál s vlastním venkovní hledištěm je umístěn pod povrchem náměstí. Věž - nový symbol divadla - nese na fasádě Ostravský orloj.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie:
Autor: MgA. Bronislav Stratil
Ing. arch. Petr Hájek
Ing. arch. Gabriela Minářová
Ing. arch. Petr Hájek
Projektant: ARCHON, s.r.o.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Přihlašovatel: Statutární město Ostrava
Investor: Statutární město Ostrava
Plány:
půdorys přízemí
řez divadlem
situace širších vztahů
Další soubory:
Články: