Přinášíme Vám otevřené přihlášky do již 32. ročníku celorepublikové prestižní soutěžní přehlídky Stavba roku 2024.

Udělení a představení prestižních titulů Stavba roku je již 32 let nejvýznamnější událostí ve stavitelství a architektuře v České republice.

STAVBA ROKU 2024

Podklady ke stažení:

Podmínky soutěže

Přihláška – formulář – část A

Přihláška – formulář – část B

Vypisovateli soutěže jsou:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Soutěž celých 32 let organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu ve spolupráci se spoluvypisovateli soutěže.

Stavby hodnotí odborná porota a sbor expertů. Porotci, experti i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva a prohlídka všech přihlášených staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.

Spolu s porotou všechny stavby objíždí a dokumentuje tradičně také filmový štáb. Všechny přihlášené stavby jsou součástí unikátního filmového dokumentu mapující architekturu a stavitelství v celé republice.

NOMINAČNÍ VEČER STAVBA ROKU 2024 se uskuteční v pondělí 2. září 2024 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze.

GALAVEČER STAVBA ROKU 2024 se uskuteční v pátek 8. listopadu 2024 v Rudolfinu v Praze.

Držitelé titulů v roce 2024 opět získají tradičně unikátní symbolické křišťálové ocenění v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila tradičně i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. 6. 2024!

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště. Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email stavbaroku@stavbaroku.cz.

Těšíme se na všechny stavby, které v roce 2024 přihlásíte!