Přinášíme Vám otevřené přihlášky do již 11. ročníku prestižní regionální soutěžní přehlídky Stavba roku Středočeského kraje 2024.

STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2024

¨

Podklady ke stažení:

Podmínky soutěže

Přihláška – formulář – část A

Přihláška – formulář – část B

Vypisovatelé:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Středočeský kraj

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Obec architektů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu ve spolupráci se Středočeským krajem a dalšími spoluvypisovateli soutěže.

Stavby hodnotí odborná porota. Spolu s porotou všechny stavby objíždí a dokumentuje filmový štáb. Všechny přihlášené stavby jsou součástí unikátního filmového dokumentu mapující architekturu a stavitelství ve Středočeském kraji.

Jedinečnou regionální soutěžní přehlídku podporuje tradičně i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. 6. 2024!

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště. Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email stavbaroku@stavbaroku.cz.

Těšíme se na všechny stavby Středočeského kraje, které v roce 2024 přihlásíte!