Přinášíme Vám otevřené přihlášky do prestižní a jedinečné přehlídky Zahraniční stavba roku 2024.

Udělení a představení prestižních titulů Zahraniční stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí ve stavitelství a architektuře a ocenění práce českých firem v zahraničí.

ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2024

Podklady ke stažení:

Podmínky soutěže

Přihláška – formulář – část A

Přihláška – formulář – část B

Vypisovatelé:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

Záštitu nad Zahraniční stavbou roku tradičně převzalo vedle ostatních institucí i Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila tradičně i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

NOMINAČNÍ VEČER STAVBA ROKU 2024 se uskuteční v pondělí 2. září 2024 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze.

GALAVEČER STAVBA ROKU 2024 se uskuteční v pátek 8. listopadu 2024 v Rudolfinu v Praze.

Držitelé titulů v roce 2024 opět získávají unikátní symbolické křišťálové ocenění v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. 6. 2024!

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště. Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email stavbaroku@stavbaroku.cz.

Těšíme se na všechny stavby, které v roce 2024 přihlásíte!