Přinášíme Vám otevřené přihlášky v rámci 32. ročníku celorepublikové prestižní soutěžní přehlídky Stavba roku do prestižní soutěžní přehlídky STAVBA ROKU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2024.

Udělení a představení prestižních titulů Stavba roku je již 32 let nejvýznamnější událostí ve stavitelství a architektuře v České republice a v letošním roce se uskuteční i samostatná regionální přehlídka pro hlavní město Praha.

STAVBA ROKU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2024

Podklady ke stažení:

Registrace soutěže

Přihláška soutěže

Soutěž vypisuje a organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu ve spolupráci s dalšími organizacemi, institucemi, včetně profesních a odborných.

Stavby hodnotí odborná porota. Spolu s porotou všechny stavby objíždí a dokumentuje filmový štáb. Všechny přihlášené stavby budou součástí unikátního filmového dokumentu mapující architekturu a stavitelství v hlavním městě Praze.

Jedinečnou regionální soutěžní přehlídku podporuje tradičně i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. 6. 2024!

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště. Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email stavbaroku@stavbaroku.cz

Těšíme se na všechny stavby v hlavním městě Praze, které v roce 2024 přihlásíte!