Stavba roku 2005

Rekonstrukce Pachtova paláce a Jiráskova domu

Řemeslně náročná rekonstrukce dvou historických objektů v centru Prahy, které budou využity k nadstandardnímu bydlení

Autor: Tichý a Kolářová s.r.o. , Ing.Akad.arch. Marek Ti...
Dodavatel: PSJ holding, a.s.
Přihlašovatel: PSJ holding, a.s.
Investor: Luxembourg Plaza a.s. (dříve Orco property)
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2005
Rekonstrukce Pachtova paláce a Jiráskova domu v Praze 1

Rekonstrukce propojila do jednoho celku dva rozdílné domy – bývalý barokní Pachtův palác a empirový nájemní dům. Vytvořila z nich celek určený k doča...

Autor: Ing.Akad.arch. Marek Tichý, Tichý a Kolářová s.r....
Dodavatel: PSJ holding, a.s.
Přihlašovatel: PSJ holding, a.s.
Investor: Luxembourg Plaza a.s. (dříve Orco property)
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2005
Rekonstrukce památkového objektu Měšťanská beseda v Plzni

Měšťanská beseda byla v roce 1901 vytvořena pro vlastní potěchu města. Na její obnovené podobě to je čitelné na každém kroku. Beseda nedostala do vín...

Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2005
Pavilon interních oborů Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Dlouhý nemocniční pavilon přehrazuje hlavní pěší komunikaci celého areálu (dokonce na sebe v dolní části přebírá geometrický obrazec z chodníku). Má ...

Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2005
Národní integrované středisko Řízení letového provozu ČR v Jenči u Prahy

Areál na okraji malé obce Jeneč se otevírá široce a měkce rozevřeným průčelím s ostře zalamovanými konci, ve výrazné barevnosti modrozelených plných ...

Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2005
Objekt specializovaných výukových prostor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Na komplikované parcele v hodně rozmanitém prostředí byl postaven nový školní objekt. Zdánlivě klidná skleněná kostka s posunovatelnými kovovými slun...

Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2005