Aktuality

Základní škola Amos Psáry je Stavbou roku Středočeského kraje 2020

Tisková zpráva Nadace ABF, 17. září 2020

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2020, spolu se sedmi nominacemi na titul, Cenou hejtmanky Středočeského kraje a čtrnácti dalšími cenami, byly uděleny na slavnostním vyhlášení 7. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020, které se uskutečnilo ve čtvrtek 17. září 2020 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře. Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj, spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové, a pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

Slavnostního vyhlášení a předávání cen se účastnili tradičně zástupci jednotlivých vypisovatelů a řada dalších významných osobností z veřejného, i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2020 získal Ing. Jan Vítek, DrSc., vynikající odborník v oblasti betonových mostů a  předpjatého betonu, autor řady inovativních řešení, který se podílel na řadě významných dopravních staveb i na území Středočeského kraje, a zároveň v letošním roce oslaví významné životní jubileum 95 let.

Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji a zároveň Cena za rekonstrukci památkového objektu byla udělena stavbě Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna.

Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2020 získala stavba Základní škola AMOS, Psáry. Hlasování veřejnosti v letošním ročníku se účastnilo celkem 38 724 hlasujících. Cenu veřejnosti si s počtem 14 642 hlasů odnesla stavba Společenské centrum Sedlčany.

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2020 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení Ing. arch. Markéta Svobodová, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, která byla zároveň předsedkyní odborné poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy a doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc., Obec architektů. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 27 přihlášených staveb a na cestě je doprovázel filmový štáb, který připravil unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje.

Stavba roku Středočeského kraje 2020 i v letošním roce přišla kromě tradiční mediální kampaně i s řadou výstav a přinesla opět výjimečný katalog, kde se seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi přihlášenými stavbami.

Přehled udělených cen 7. ročníku Stavba roku Středočeského kraje 2020:

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2020

získává Ing. Jan Vítek, DrSc.

/vynikající odborník v oblasti betonových mostů a  předpjatého betonu, autor řady inovativních řešení, podílel se na řadě významných dopravních staveb na území Středočeského kraje, v letošním roce oslaví významné životní jubileum 95 let/

 

Titul a nominace Stavba roku Středočeského kraje 2020

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Základní škola Amos, Psáry

Investor: Obec Psáry

Autoři: Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga

Spoluautoři: Irena Vojtová, Pavel Směták, Tereza Březovská

Projekt: SOA architekti, s.r.o.; Projekt Centrum NOVA, s.r.o.

Dodavatel: PKS stavby a.s.

 

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna

Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána

Projekt: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

Dodavatel: KONSIT a.s.; AKANT ART v.o.s.

 

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Technologické centrum SAF Kamenice

Přihlašovatel: ABTSMOLEN spol. s.r.o.

Investor: Strojmetal Aluminium Forging a.s.

Autoři: Juraj Smoleň, Štěpán Abt, Vítězslav Rejšek

Projekt: ABTSMOLEN spol. s.r.o.; EUROPROJEKT spol. s.r.o.

Dodavatel: PP 53, a.s.

 

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno

Investor: Středočeské vodárny, a.s.

Autoři: Tereza Tejkalová, Michal Škrna

Projekt: D-plus, projektová a inženýrská a.s.

Dodavatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

 

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Společenské centrum Sedlčany

Investor: Maranatha z.s.

Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková

Projekt: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r,o,

Dodavatel: HSF Systém a.s.

 

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb, Líbeznice

Investor: Obec Líbeznice

Autoři: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jan Lanka

Ivana Šrámková /sochy ochránců stromů/

Projekt: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.; Atelier RENO s.r.o.

Dodavatel: GEMA ART GROUP a.s.

 

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Rozšíření kapacit Základní a mateřské školy Třebotov

Investor: Obec Třebotov

Autoři: Jan Linhart

Spoluautoři: Andrea Regnier

Projekt: Ing.arch. Jan Linhart

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

 

Zvláštní ceny Stavba roku Středočeského kraje 2020:

Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji

Cena za rekonstrukci památkového objektu

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna

Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána

Projekt: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

Dodavatel: KONSIT a.s.; AKANT ART v.o.s.

 

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu

Technologické centrum SAF Kamenice

Přihlašovatel: ABTSMOLEN spol. s.r.o.

Investor: Strojmetal Aluminium Forging a.s.

Autoři: Juraj Smoleň, Štěpán Abt, Vítězslav Rejšek

Projekt: ABTSMOLEN spol. s.r.o.; EUROPROJEKT spol. s.r.o.

Dodavatel: PP 53, a.s.

 

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Rozšíření kapacit Základní a mateřské školy Třebotov

Investor: Obec Třebotov

Autoři: Jan Linhart

Spoluautoři: Andrea Regnier

Projekt: Ing.arch. Jan Linhart

Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.

 

Cena pro stavbu, kterou financuje obec nebo její příspěvkové organizace

Obec Suchomasty - přístavba a přestavba MŠ

Investor: Obec Suchomasty

Autoři: Tomáš Kopecký

Spoluautoři: Mojmír Kopecký

Projekt: Atelier KOPECKÝ s.r.o.

Dodavatel: Veduta s.r.o.

 

Cena za realizaci veřejného prostoru   

Společenské centrum Sedlčany

Investor: Maranatha z.s.

Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková

Projekt: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r,o,

Dodavatel: HSF Systém a.s.

 

Cena za architektonické řešení

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb, Líbeznice

Investor: Obec Líbeznice

Autoři: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jan Lanka

Ivana Šrámková /sochy ochránců stromů/

Projekt: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.; Atelier RENO s.r.o.

Dodavatel: GEMA ART GROUP a.s.

 

Cena za technickou infrastrukturu

Zvláštní cena ČKAIT Praha a střední Čechy 

SV MH – VDJ Boseň

Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Projekt: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Dodavatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

 

Cena soukromému investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje obce

Pivovar Řevnice

Investor: 2 Q spol. s r.o., Ing. Petr Kozák, Ing. Helena Vaňková

Autoři: Tomáš Šantavý, Svatoslav Hladník, Dana Černá

Projekt: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Dodavatel: Subterra a.s.

 

Cena pro stavbu určenou k veřejnému účelu

Montessori školka, Klecany

Investor: ASTRA Mateřská škola

Autoři: Jakub Filip Novák, Daniela Baráčková

Spoluautor: Barbora Jelínek, Martin Hlusička

Projekt: No Architects s.r.o.

 

Cena za stavebně-konstrukční řešení

Zázemí baseballového a softbalového klubu MINERS KLADNO

Investor: Statutární město Kladno

Uživatel: MINERS KLADNO, s.z.

Autoři: Lukáš Cvrcek

Projekt: ing. Lukáš Cvrcek

Dodavatel: Smart Module s.r.o.

 

Cena za investiční záměr

Rekonstrukce hotelu SEN Senohraby

Investor: Resort Senohraby, a.s.

Projekt: Arch Design, s.r.o.

Dodavatel: Relycon, s.r.o.

 

Cena za architektonické řešení individuálního bydlení

Rám v krajině

Investor: soukromý investor

Autoři: Martin Náhlovský, Michal Janáč, Jan Jadrníček

Spoluautor: Lukáš Richter

Projekt: Master Design s.r.o.

Dodavatel: Spektra Beroun s.r.o.

 

 

Hlasování veřejnosti Stavba roku Středočeského kraje 2020

38 724 hlasů celkem pro všechny přihlášené stavby

Cena veřejnosti – 14 642 hlasů

Společenské centrum Sedlčany

Investor: Maranatha z.s.

Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková

Projekt: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r,o,

Dodavatel: HSF Systém a.s.

 

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku Středočeského kraje 2020 www.stavbaroku.cz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz.

 

O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství: Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING ABF, nově realizuje program Letní školy Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství pro děti ZŠ a platformu diskuzních setkání s tématem stavební legislativy.

 

 

 

KONTAKT PRO MEDIA:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

media@abf-nadace.cz

GSM +420 727 812 736

 

 

 

SLEDUJTE STAVBU ROKU na www.stavbaroku.cz

 

 

 

 

Zpět