Aktuality

Titul Stavba roku 2021 získalo 10 staveb

Tisková zpráva Nadace ABF 18.10.2021

 

Celkem 10 titulů Stavba roku 2021, 25 zvláštních cen, 2 Ceny veřejnosti a jeden titul pro stavbu v zahraničí, bylo uděleno v již 29. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2021. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře, a je důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu například inženýrských, dopravních a průmyslových staveb, které jsou také jeho nedílnou součástí, a ty nejvýznamnější z nich, najdete i mezi letošními oceněnými i přihlášenými stavbami, jak v České republice, tak mezi realizacemi našich firem v zahraničí. Nominace byly představeny již 6. září 2021 v Národním technickém muzeu v Praze. Tituly a zvláštní ceny byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru Stavba roku 2021, dne 18.října   Betlémské kapli v Praze. Večer osobitým způsobem moderovala herečka Berenika Kohoutová. Večera se účastnila řada významných osobností veřejné a státní správy a profesních komor a dalších uskupení.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. Tradičně mezi udělenými zvláštními cenami je i Cena předsedy Senátu, Cena ministerstva průmyslu a obchodu, Cena ministerstva pro místní rozvoj a Cena ministerstva kultury.

V již 29. ročníku soutěžní přehlídky se tradičně potkáváme nejen s autory jednotlivých staveb, ale také projektanty, stavebními firmami, a všemi, kdo připravili kompletní projektové dokumentace, a kdo realizovali jednotlivé stavby a stavební díla. Zároveň seznamuje s jednotlivými investory, kteří stáli u každé stavby většinou od zrodu myšlenky konkrétního investičního záměru, až po její úplnou realizaci. Vyhlášení titulů je vrcholem ocenění a seznámení se s jejich, mnohdy několikaletou, prací a úsilím“, sděluje předseda rady programu Jan Fibiger, a dodává: „ těší nás opět velký zájem přihlašovatelů, kteří celorepublikový titul Stavba roku vnímají jako vrcholné ocenění podobné filmovým Oscarům.“

Odborná porota Stavby roku 2021 byla složená tradičně ze zástupců jednotlivých vypisovatelů z řad architektů a inženýrů. Pracovala ve složení Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana, předseda poroty, Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Za Sbor expertů s porotou přihlášené stavby navštívil i prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran. Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 90 přihlášených staveb a za necelých 13 dnů najela přes 3 200 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval filmový štáb. Porotci i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva na všech staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.

Držitelé titulů a dalších cen v letošním roce získávají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla, a je vyrobené sklárnou Rückl. Razítko symbolicky představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.

V rámci soutěžní přehlídky byla oceněna tradičně také Osobnost stavitelství. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby, která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení ve svém oboru. Ocenění si v letošním roce odnáší za svoji dlouholetou práci pro obor Ing. Petr Čížek, který byl řadu let předsedou Sdružení silnic, a další ocenění Osobnost stavitelství 2021 si odnáší profesor Jiří Stráský, autor mnoha oceněných mostních konstrukcí u nás i ve světě

Stavba roku 2021 také v letošním roce přišla s dlouhou řadou každoročních putovních výstav a dalších doprovodných akcí. Přihlášené i oceněné můžete opět potkat při nejrůznějších významných akcích, kde se s nimi můžete seznámit nejen na výstavách a v katalogu, ale také formou filmových dokumentů a virtuálních projekcí. Celý prosinec 2021 a následně i v roce 2022 bude výstava, včetně filmových projekcí, k vidění v Galerii ABF na Václavském náměstí 31 v Praze, která bude sdílena tentokrát i virtuálně. Stavba roku 2021 se představí aktuálně ve všech regionech České republiky.

Stavba roku 2021 přináší opět jedinečný tištěný katalog, který je výjimečný svou komplexností, na více než 360 stranách se v něm seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi nominovanými a přihlášenými stavbami.

 

Přehled udělených cen 29. ročníku Stavba roku 2021:

Tituly Stavba roku 2021:

Rekonstrukce objektu Bubenská 1, Praha 7

Investor: Bubenská 1, a.s. (CPI Property Group)

Autor: Marek Tichý

Spoluautoři: Pavla Brůžová, Jana Kořínková

Projekt: TaK Architects, s.r.o .; AED Project, a.s.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za dokonale provedenou obnovu a rehabilitaci Paláce elektrických podniků, která je oslavou výjimečné původní architektury a navrácení objektu do jeho původní podoby, včetně zapojení do urbanistické struktury této části Prahy.

 

Městská plavecká hala Louny

Investor: Město Louny

Autoři: David Kudla, Filip Malý, Monika Dorňáková

Projekt: dkarchitekti, s.r.o.

Dodavatel: Metrostav a.s., Divise 8

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za citlivou a moderní architekturu, v podobě elegantního zkoseného černého krystalu, i vlastní realizaci objektu městské plavecké haly, a to z hlediska funkčního uspořádání, materiálového řešení i kvality provedení realizace stavby, včetně detailů.

 

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha – Barrandov

Investor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy

Autoři: Jakub Žiška, Pavel Šmelhaus

Projekt: ATELIER Žiška, s.r.o.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za výjimečnou architektonickou čistotu pojetí novostavby kostela i za celkovou realizaci a stavební provedení, včetně uměleckých prvků a stavebních detailů. I přes soudobé jednoduché geometrické tvarosloví stavba čitelně zhmotňuje tradiční chápání kostela, jeho logické členění a symboliku.

 

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna

Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána

Projekt: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.

Dodavatel: KONSIT a.s.; AKANT ART v.o.s.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za výjimečně zdařilou a citlivou, rozsáhlou obnovu nejstaršího českého mariánského poutního místa a výstavního prostoru Paladia země české, s důrazem na jeho unikátní památkovou hodnotu.

 

Logistické centrum Lidl Česká Republika

Investor: LIDL Česká republika v.o.s. a

Autor: Jana Hrubá

Projekt: TORION, projekční kancelář, s.r.o.

Dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o.

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za realizaci nového moderního logistického centra v lokalitě původního brownfields, s maximálním zpětným využitím recyklovaných materiálů, včetně jeho kompletního stavebně-technického řešení a provedení.

 

Depozitář Slovenská Strela, Kopřivnice

Investor: TATRA TRUCKS a.s.

Autoři: Ladislav Zahradníček, Jiří Liškutín

Projekt: ATRIS s.r.o.; SteelPro 4 s.r.o.

Dodavatel: PS BRNO s.r.o.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za vytvoření moderního, velkorysého a důstojného prostředí pro unikátní technickou národní kulturní památku – výstavní prostor a depo pro historický železniční vůz Slovenská strela.

 

Hybernská 1, Praha 1

Investor: Lagerris a.s.

Autoři: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.

Projekt: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.

Dodavatel: SYNER, s.r.o.

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za citlivé pojetí rekonstrukce při respektování všech památkových hodnot a za zcela výjimečné řešení a způsob provedení exteriéru i interiéru, včetně mimořádného přístupu ke stavebně technickému řešení, včetně všech stavebních detailů.

 

Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

Investor: Olomoucký kraj

Autor: Miroslav Pospíšil

Spoluautor: Martin Karlík

Projekt: atelier-r s.r.o.

Dodavatel: Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn HOCHTIEF CZ – ARCHATT PAMÁTKY

Titul Stavba roku 2021 byl udělen za mimořádně citlivou rekonstrukci historické památky doplněné o současné prvky, provedené s velkou pokorou a respektem a snahou o maximální zachování původního historického charakteru celého objektu, a realizaci nového unikátního vzorového přístupu k rekonstrukci podobných objektů.

 

Vila vnitřní krajina, Nový Jičín

Investor: MIXA VENDING s.r.o.

Autor: Marek Štěpán

Spoluautoři: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák

Projekt: Atelier Štěpán s.r.o.

Dodavatel: Tomáš STRAUB s.r.o.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za dokonalou ukázku individuálního bydlení s vysokou účelností, působivou architekturou, kultivovaností prostředí a nápaditým materiálovým zpracováním. Výsledkem práce architekta, dodavatele a investora je prostředí zcela výjimečné domácí pohody.

 

Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ulice Nad Novou Libní, Praha 8

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Projekt: KO-KA s.r.o.

Dodavatel: INOS Zličín a.s.; subdodavatel Čermák a Hrachovec, a.s.

Titul Stavba roku 2021 je udělen za unikátní technický způsob propojení kanalizačních stok speciálním kruhovým spadištěm, se spirálovým skluzem odpadních vod, který je ojedinělým stavebně-technickým řešením, s citlivým přístupem k přírodnímu prostředí.

 

Zvláštní ceny 2021:

Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky

Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

 

Cena předsedy Poslanecké sněmovny České republiky

Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity, Brno

 

Cena Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

Altán městské knihovny ve Vamberku

 

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

Revitalizace budovy Sandrik Vsetín

 

Cena Ministerstva kultury České republiky

Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici - I. Etapa

 

Cena Ministerstva dopravy České republiky

II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

 

Cena Národního památkového ústavu

NKP SZ Vimperk Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku

 

Cena primátora hlavního města Prahy

Obnova Trojské lávky, stavba č. 44115, Praha

 

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Rekonstrukce a výstavba výukového centra VŠPJ Jihlava

 

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Sanace nestabilních náspů zemního tělesa, Dalovice u Karlových Varů

 

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Lanová dráha D-line Štvanice

 

Cena Českého svazu stavebních inženýrů

VD Boskovice, zvýšení bezpečnosti VD za povodní

 

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování

Rekonstrukce požární nádrže v obci Tetín

 

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

 

Cena Svazu měst a obcí

Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

 

Cena za mimořádný celospolečenský přínos

Reuse centrum Ostrava

 

Cena hlavního partnera společnosti RENAULT

Magnetická rezonance a redesign Nemocnice Havířov

 

Cena hlavního partnera společnosti BAUMIT

Radnice Olomouc

 

Cena hlavního partnera společnosti Českomoravský beton

PRVOK

 

Cena CraftEdu za mimořádně šetrný přístup k životnímu prostředí

Parkview, Praha

 

Cena za mimořádný přístup k použití BIM

Obnova objektu Národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín

 

Cena mediálního partnera časopisu Stavebnictví

Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

 

Cena mediálního partnera časopisu Stavitel

KOMUNARDŮ XXXV, Praha 7

 

Cena partnera Skupina ČEZ

Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu s turistickým infocentrem, Nový Hrádek

 

Zvláštní cena poroty

Stodola 21 / Třebešice

 

Titul Zahraniční stavba roku 2021

Royal Grammar School Guildford Dubai

 

Hlasování veřejnosti 2021

107 731 hlasů celkem

 

543 hlasů soutěž Zahraniční stavba roku 2021

107 188 hlasů soutěž Stavba roku 2021

 

 

Cena veřejnosti Stavba roku 2021 – 21 341 hlasů

Voliéra La Pampa v Zoo Ostrava

 

 

Cena veřejnosti Zahraniční stavba roku 2021 – 432 hlasů

Výst. silnice Fv. 714 "Astfjordkryssinga" vč. tunelů Slordal a Mjones, Norsko

 

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku 2021 www.stavbaroku.cz.

Letošní ročník nově přinesl opět unikátní filmový dokument, který je zajímanou a poutavou formou, trochu jiné podoby katalogu, a představením všech přihlášených staveb.

Filmové dokumenty Stavby roku 2021 budou postupně k vidění na YouTube kanálu Stavba roku a na facebooku: https://www.facebook.com/StavbaRoku.cz/.

Tato nejvýznamnější událost roku ve stavebnictví a architektuře tradičně získala řadu záštit významných institucí, např. mimo jiné i záštitu prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva životního prostředí, primátora hlavního města Prahy, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR, a také podporu nejrůznějších dalších odborných institucí a významných partnerů, včetně mediálních a včetně záštit všech krajů ČR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství: Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING ABF.

Zpět