Aktuality

8. Konference BIM ve stavebnictví 2022 / Digitální Česko

8. Konference BIM ve stavebnictví 2022

Digitální Česko-BIM pro stavebnictví 4.0

                                                                 

Termín: 2.-3. června 2022 Dům Nadace ABF

Pořadatel: Nadace ABF

Partneři: MPO, SPS, KZPS, ČAS, CZ BIM, ČKAIT, ČSSI, NCS 4.0

 

ANOTACE: BIM jako cesta digitalizace českého stavebnictví, BIM jako nástroj komunikace ve stavebnictví, BIM jako předpoklad stavebnictví 4.0, praktické zkušenosti, doporučené metodické a legislativní podklady, výzkumná témata, vzdělávací programy.

1.den 2.6.2022 – program

8:30 – 9:30   Prezence účastníků konference

9:30 Úvod – BIM a Stavebnictví 4.0 / Jan Fibiger, Nadace ABF

9:45 -11.00  Digitální Česko a BIM /moderace Petr Vaněk

 1. BIM jako cesta digitalizace stavebnictví / Petr Serafin; MPO
 2. Digitální stavební řízení – portál stavebníka / Zdeněk Zajíček; HKČR
 3. Digitální územní plánování / Kateřina Vrbová; MMR
 4. Digitální technická mapa / Karel Večeře; ČUZK
 5. Digitalizace ve vztahu k dopravním stavbám / Milan Dont; SFDI
 6. Návrh věcného záměru zákona o BIM a vystavěném prostředí /Filip Žežulka; MPO

11:00-11:15 Pauza

11.15-12:15 BIM pro budoucnost digitalizace / moderace Jan Fibiger

 1. Digitalizace a města budoucnosti, VIZE 2050 / Michal Postránecký; CCF
 2. Data pro stavby budoucnosti / Petr Matyáš; CZ BIM
 3. Datový standard staveb – digitální jazyk partnerů výstavby /Kateřina Schön; ČAS

12:15 Představení vystavovatelů a pozvání na stánky MINIEXPA BIM

12:30-13:30 Oběd

13:30- 15:00 Strategie a perspektivy digitalizace ve stavebnictví  / moderace Michal Postránecký

 1. Problematika digitalizace budov metodou BIM /Petr Vaněk; CZ BIM
 2. Dron jako nástroj digitalizace pro renovační vlnu  /Tomáš Krajčinovský; G4D
 3. Ověřování metodiky BIM MPO pro veřejné zadavatele v Libereckém kraji - vazby BIM a NIPI pro modelování vystavěného prostředí /Leoš Svoboda; CZ BIM
 4. BIM a komplexní kvalita stavby při návrhu a provozu budovy – výzkumný projekt BIMIP/ Jan Růžička; ČVUT FSv

15:00-15:20 Pauza

15:20-17:00 BIM nástroj komunikace mezi jednotlivými partnery výstavby, řešení pro organizaci nejen pro projekt / moderace Leoš Svoboda

 1. Využití BIM v organizaci, jak začít /  Růžena Kentošová; ČAS
 1. BIM jako nástroj komunikace dodavatele s projektantem/ Karel Vonka; Strabag
 2. BIM jako nástroj komunikce projektanta s investorem a dodavatelem /Aleš Marek; ČKA
  1. Digitalizace výrobkových dat ve společnosti Heluz / Jan Urbánek; Heluz
  2. BIM pro správce a provozozvatele stavby / Agniezka Szostko – Budzinská; Bim.Point.

17:00 Diskusní stůl: Digitalizace vystavěného prostředí, BIM a AI, jaké šance dávají pro změny v komunikacích mezi partnery.

18:00-cca 21:00  Neformální setkání partnerů a hostů konference

2.den 3.6.2022- program

BIM a Stavebnictví 4.0 perspektivy a současná praxe, nabídky výrobků a technologií

 

8:30 – 9:30 Prezence účastníků 2. dne konference

9:30 – 10:30  I. část Strategie Stavebnictví 4.0 /moderace Radoslav Sovjak

 1. Strategie stavebnictví 4.0 /Radoslav Sovjak; NCS 4.0
 2. BIM jako nástroj digitalizace a prefabrikace /Michal Ševčík, Prefa Brno
 3. Nasazení robotů při a 3D tisku na stavbách /Jiří Lítoš; ČVUT

10:30-10:45 Pauza

10:45-11:45 II. část Umělá inteligence a robotizace /moderace Radoslav Sovjak

 1. Robotická aditivní fabrikace UHPC a výroba „vytištění“ objektu Na Horu / Michal Kužník, Feredico Diaz; So Concrete
 2. Robotické zdění /Vyacheslav Usmanov
 3. Recyklace na konci životního cyklu stavby s i bez digitalizace / Jan Valentin; Hochtief CZ

11:45-12:45 Oběd

 

12:45-14:30 III. část BIM a jeho přínos praxi / moderace Michal Postránecký

 1. BIM a digitalizace je cesta pro stavebnictví /Jana Hojsáková; MPO
 2. BIM a ČKAIT / Jaroslav Synek; ČKAIT
 3. Zkušenosti s digitalizací při konkrétních stavbách /Lukáš Vacík; CASUA
 4. BIM ve stavební praxi / Filip Kalina; Metrostav
 5. Využití program BIMvision pro efektivní práci s IFC soubory / CADSERVIS
 6. BIM jako předpoklad pro nasazení AI a IoT do procesu správy a provozu staveb / Tomáš Minka; Bim.Point.

 

14:30- 15:00 Závěrečný diskusní stůl na téma: BIM a digitalizace jako předpoklad pro rozvoj Stavebnictví 4.0; zkušenosti, příležitosti a překážky pro změny každodenní praxe.

 

Součástí je i tradiční přehlídka MINIEXPO – BIM 2022

Zpět